Refleksoloji

Refleksoloji

Refleksoloji temelinde vücudun Sinir noktalarını uyararak bağlı olduğu bölgedeki enerjinin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Yalnız, Sinir Noktalarını ve yoğunluklarına göre uyarılacak bölgeyi ancak anotomi okumuş bir insan bilebilir. Elinde sertifikası olması onun 4 yıl boyunca anatomi dersi almış birinin üzerine taşımaz. Sizlerde dikkatli olun ve refleksoloji hizmeti alacağınız insandan lütfen diplomalarını görmek istediğinizi belirtin. Bir Fizyoterapist / fizik tedavi doktoru bunu en iyi şekilde yapar ve diğer tüm tıp çalışanları ama sıradan bir insana bunu öğretemezsiniz.

Refleksoloji masajının temeli; ayakların vücudun aynası olduğu öğretisine dayanır. Ayaklar insan vücudunu temsil eder ve her nokta vücutta bir bölgeye karşılık gelir. 

Bu bölgelerin masaj yoluyla uyarılması ile vücudun buna gereken tepkiyi verdiği inancı ile temellenir. Belirli noktalara kişinin verdiği tepki ile bu temsil edilen bölgedeki problem saptanmaya çalışılır ve gerekli manipülasyonlarla bu bölgedeki sorun giderilmeye çalışılır. Bu nedenle refleksoloji bir tür “denge” masajıdır ve kişinin kendisini fiziksel, duygusal ve ruhsal bakımdan iyi hissetmesini sağlar, kişiye doğal dengesini kazandırır.

Genelde herkes günlük hayatında stresle karşı karşıya geliyor. Vücudumuz bu stresle başa çıkmakta bazen çok zorlanmakta. Halbuki vücudun tüm sistemleri stresle yaşamaya az miktarda da olsa alışıktır. Çünkü bu stres vücudumuzu motive ederek daha enerjik çalışmasını sağlar. Ama modern yaşam tarzının yarattığı stres vücudun yorgun düşmesine ve hastalanmasına neden olmaktadır.

Gerilimi almak ve hastalıkları tedavi etmek için el ve ayaklardaki belirli noktalara özel tekniklerle masaj uygulamasına refleksoloji adı verilir. Refleksoloji; El, ayak, baş ve kulaklarda bedenin tüm bölgelerine, organlarına ve sistemlerine karşılık gelen refleks noktaları olduğu ve bu noktaların beden anatomisinin aynası olduğu prensibine dayanan bir sanattır.
Refleksoloji seanslarımız Uzman doktorlar gözetiminde ve kontrolünde uygulanmalıdır.

Refleksoloji Masajı

Temelinde Mısır ve uzak Doğu’da kullanılan masaj yöntemi bulunmaktadır. Şu anda Dünya’da Tayvan başta olmak üzere Hastalıklarda etkisi kanıtlanmaya başlanmıştır. Buna yönelik çalışmalar sonuç verdiğinden, Masaj adını yerini tamamlayıcı/alternatif tıpa bırakmıştır.

Refleksoloji Uygulanan Gruplar
Ayaklarımız vücudumuzun aynasıdır, bu durumda refleksoloji ile vücudumuzun herhangi bir yerinde olan rahatsızlığımızı başta ayaklarımız olmak üzere ellerimizden Kulaklarımızdan ve kafamızdan uygulanan refleksoloji yöntemi ile sağlığımıza kavuşmamız kaçınılmazdır.

Turgut Kızılkan Logo
Turgut Kızılkan Logo