Üst Düzey Özel Eğitim

Üst Düzey Özel Eğitim

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezinde Hangi Özel Eğitim Programlarımız Var?

Özel eğitim de fizyoterpi, Fizyoterpist

Fizyoterapi seansında, hareket yetersizliğine yol açan ve yaşam kalitesini düşüren problemlere yönelik, kişiye özel programlar uygulanmaktadır. Kişiye uygun hedefler belirlenerek günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık seviyesinin artırılması ve gerekli desteğin zamanında verilmesi amaçlanmaktadır.

Ortez, ayakta durma sehpası ve yürüme yardımcısı ürünlerin kullanımı ile adaptasyonu konusunda aile eğitimleri de verilen Merkezde, nörogelişimsel tedavi tekniği (BOBATH), duyu-algı bütünlemesi (sensory integration), kinesiotape, osteopati, manuel terapi ve teknoloji temelli oyun terapileri uygulanmaktadır.

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Nedir?

Yaygın gelişimsel bozukluklar , sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde çeşitli sorunları kapsayan beş temel bozukluğu içeren psikiyatrik bir tanı grubudur. Bu beş temel soruna değinecek olursak;

Otizmdir

Rett Sendromu

Dezintegratif Bozukluk

Asperger sendromu

Atipik Otizmdir

Zihinsel Engelliler

Zihin engelliler,  genellikle kişilere bağımlı ve özel eğitime muhtaç çocuklar içerisinde oldukça önemli bir grubu oluşturmaktadır. Zihin engelli çocuklara ilişkin zihinsel işlevlerdeki sınırlılıklar, zihinsel işlevlerdeki bu sınırlılıklarla ilişkili uyumsal beceri alanlarında sınırlılıklar gösterme durumu ile birlikte ele alınmakta ve değerlendirilmektedir.

Zihinsel engelli bireylerin gruplanmasında özellikle dört varsayımın dikkate alınması gerektiğini özellikle vurgulanmaktadır. Önerilen geçerli değerlendirmenin, ancak bu varsayımların dikkate alınmasıyla gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak zihinsel engelli çocuklara yönelik destek eğitim programları uyguluyoruz. Bu çocuklarımızda yaygın olarak kullanılan eğitim türleri aşağıda sıralanmaştır.

Temel Beceriler

Temel Gelişim Becerileri

Sinir Sistemi Gelişimi

Motor Gelişim

Bilişsel Gelişim

Sayısal Bilgiler

Temel Matematik

Zamanı Planlama

Yaşamda Gerekli Okuma

Temel Akademik Beceriler

İşlevsel Okuma

Iletişim

Anlamlı Dil

Alıcı Dil

Yazma ve Sesleme

Becerileri

Uyum İçin Gerekli Beceriler

Kendini tanıma

Kendinin Farkında Olma

Benlik Kavramı

Kişilik ve Duygusal Uyum

Geri çekilme

Kendini Kontrol Etme

Model Alma ve Taklit Etme

Bireylerarası Sosyal Beceriler

Temel Etkileşim Becerileri

Gruba Katılma

Oyun Etkinlikleri

Sosyal Etkinlikler

Cinsel Davranışlar

Sorumluluk

Toplumsal Uyum Becerileri

Özbakım Becerileri

Tuvalet

Yemek Yeme

Giyinme

Tüketici Becerileri

Para İdaresi

Banka İşlemleri

Bütçe Yapma

Alışveriş Yapma

Ev İçi Beceriler

Mutfak Becerileri

Ev Temizliği

Ev Yönetimi, Bakımı ve Onarımı

Çamaşır Yıkama ve Giysilerin Bakımı

Sağlık Bilgisi

Çeşitli Sağlık Sorun Tedavisi

Beden ölçülerini Koruma

İlaç Kullanma

Kişisel Sağlık Cihazlarını Ayarlayabilme

Topluma İlişkin Bilgi

Bağımsız Seyahat Becerileri

Toplumsal Beklentiler

Toplumun Farkında Olma ve Yararlanma

Telefonu Kullanma

Meslek öncesi ve mesleki beceriler

İşe Hazır Olma

İşin Farkında Olma

İş Görüşmeleri ve İş Formları Doldurma

İş Başında Bilgilenme

Mesleki Davranışlar

Mesleki Performans ve üretim

Çalışma Alışkanlık ve Tutumları

İş İlişkileri

Belirli Bir Mesleğe İlişkin Beceriler

Meslek Becerilerini Öğrenme ve Değişik Durumlarda Kullanma

İşe Uygun Sosyal Davranışlar Sergileme

Öğrenme Güçlüğü (Disleksi), Özel öğrenme programı

Öğrenme güçlüğü (disleksi), bir çocuğun zekası normal yada normalin üstünde olmasına rağmen

Dinleme

Düşünme

Anlama,

Kendini ifade etme

Okuma-yazma

Matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir.

Öğrenme güçlüğü çeken çocuklarda öğrenme ve algılama sorunu çocuğun doğumu ile başlar. Eğitim süreci içinde edinilemez. Yaşam boyu süren bir bozukluktur. Dil gelişimi ve kullanımı, konuşma, okuma-yazma, matematik becerilerini etkileyen bir sorun olduğu için, bireyin eğitimini, mesleğini, sosyal ilişkilerini, günlük aktivitelerini, benlik saygısını etkiler.

Çocuğun zihinsel yeteneği olmasına rağmen, akademik açıdan gerilik göstermesi, öğrenme güçlüğünün en çarpıcı özelliğidir. Birçok çocuk için öğrenme güçlüğü okula başladıklarında ve akademik beceriler kazanmakta başarısız olduklarında göze çarpar.

Down Sendromu

Down Sendromu, insanda genetik düzensizlik sonucu, fazladan bir 21. koromozomun bulunması ve bu durumun getirdiği sorunlardır. Devamı

Down sendromlu bebekler doğduklarında farklı bir yüz görünümüne sahiptirler. kafaları ufak, başın arkası yassı, enseleri kısa ve geniştir.

Down sendromlu çocuklar normal hayatlarını sürdürmek için gerekenleri öğrenebilirler.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite

Çocuğun, yaşamının her anını etkileyen nörobiyolojik bir bozukluktur.

Çocukların %5 inde Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu görülebilir. Erkek çocuklarda kız çocuklara oranla 3 kez daha fazla görülür. Her sınıfta ortalama bir ya da iki öğrencide görülür.

Değişik isimlerle anılmakla birlikte, 1900 lü yılların başlarından beri tanınan bir sendromdur. Günümüzde yaygın olan adları, Dikkat Eksikliği Sendromu ve Dikkat Eksikliği Sendromu ile Hiperaktivite Sendromudur.

Davranış Bozuklukları

Çocuklar her yeni gelişim dönemine geçtiklerinde yeni beceriler kazanırlar. Çocuğun edindiği her yeni beceri beraberinde çözülmesi gereken bir sorunu da getirir.

Gelişim dönemlerinde karşılaşılan sorunlar olağan ve geçicidir, ancak çocuk bu dönemlerde çevresindeki yetişkinlerin yanlış tutumlarına maruz kalırsa veya sorunlarını çözerken engellemelerle karşılaşırsa, dönemsel (olağan) diye nitelenen bu sorunların çözümü yeni gelişim dönemlerine ve çocuğun ileriki yaşlarına ertelenir.

Bu durumlarda ortaya çıkan sorunlar uyum ve davranış bozuklukları olarak adlandırılır.

Okula Uyum Sorunları

Çocukları ilkokula yeni başlayacak bazı aileler çocuk okula uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda kaygılar taşıyabilirler. Bu konudaki muhtemel problemleri aşabilmek için veliler ve öğretmenlerin birlikte hareket etmesi gerekir.

Ailelerin okula yeni başlayacak çocuklarını okulla ve öğretmenle tehdit etmemeleri gerekir. Anne-babaların çocuğunu okula götürürken soğukkanlı ve tutarlı olması gerekir. Devamı

Duyu Terapisi

İnsan vücudunun bazı bölgeleri uyarılarak duyuların birbirleri ile uyumlu çalışmaları sağlanabilir. Duyusal işlemler merkezi sinir sisteminde gerçekleşir. Duyularımız uyumlu bir şekilde çalıştığı taktirde, beynimiz gelişime, yeni bilgilere ve öğrenmeye daha açık olur.

Duyusal alıcılar, vücuttan bilgiyi alarak merkezi sinir sistemindeki nöronlar üzerinden beyine gönderirler. Beyin bu bilgiyi alıp hızlıca analiz ettikten sonra, vücudumuzun ilgili bölgesinin alına mesaja bir tepki vermesini sağlar. Devamı

Sosyal ve Duygusal Gelişim

“Lütfen ve teşekkür ederim demek” , ”sırasını beklemek”, ”kolunun yerine bir mendile burnunu yada ağzını silmek”,”diğer çocuğu aniden itmek yerine ondan oyuncağın geri vermesini rica etmek”. çocuğun sosyalleşme sürecine bağlı olan birkaç davranış örneği. Burada , bir süreçten söz ediyoruz. Küçük yaşlardan başlayarak çocuk, gitgide neleri yapıp yapmaması gerektiğini, kuralları, gelenekleri ve içinde yaşadığı toplumun değer yargılarını öğrenir. Devamı

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimizden, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Otizm, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Davranış Bozuklukları, Okula Uyum Sorunları, Sosyal ve Duygusal Gelişim, Zihinsel Engelliler, Öğrenme Güçlüğü, Down Sendromu, Bedensel Engelliler, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Aile eğitimi ve duyu terapisi konularında destek alabilirsiniz.

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezimizde Yapılan Testler:

0-6 Yaş gelişimsel değerlendirme,

Denver II

AGTE

Gestalt

Gesell

Peabody Resim Kelime Testi

Burdon Dikkat Testi

Kurumumuzda bu testler yapılmaktadır.

Neden Özel Eğitim

Yaşamın ilk yılları, özellikle okul öncesi dönem olarak adlandırılan 0-6 yaş dönemi gelişimin en hızlı olduğu ve kritik evreleri içeren dönemdir. Bu dönemde çocuğun yaşamsal gereksinimlerine, gelişimine ve eğitimine yönelik yatırımlar, onun geleceğine yapılan yatırımlar olmaktadır. Çocukların yaşamın ilk yıllarında, erken dönemde uyarıcılarla karşılaşmaları için uygun ortamlarının sağlanması son derece önemlidir.

Özellikle engelli çocuklar gelişimsel açıdan normal gelişim gösteren yaşıtlarına oranla daha dezavantajlı durumda olmaktadırlar. Engelli çocukların temel becerileri kazanmasında, sosyal kabul görmede erken eğitimin önemi büyüktür.

Bu nedenle erken müdahale programları ile çocuklar bebeklikten itibaren tanılanabilir ve engelinin türü ve derecesine göre erken eğitim programları oluşturulup başlatılabilir.

Erken dönemde eğitimin özürlü çocuklara etkileri ile ilgili araştırmalar incelendiğinde; erken çocukluk eğitimi programlarına katılan bebeklerin katılmayanlara göre gelişimlerinin hızlandığı, bilişsel, sosyal ve dil becerilerinde artış olduğu, hatta fiziksel gelişimlerinin bile farklılaştığı görülmektedir.

Özel eğitim merkezimizde alanında uzman pedagog ve özel eğitim öğretmenleriyle çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır.

Çocuğunuzun veya yakınınızın bir sorunu var ise lütfen arayın. Kurumumuz, sizlere en iyi çözümü gösterme konusunda yardımcı olacaktır.

Turgut Kızılkan Logo
Turgut Kızılkan Logo