Fizik Tedavi

Fizik Tedavi

Fizik tedavi, bireylerin sağlık sorunlarına, yaralanmalara veya fiziksel sınırlamalara yönelik, kas gücünü, hareket kabiliyetini ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan rehabilitasyon hizmetidir.

Fizik Tedavi Nedir?  

Fizik tedavi, genellikle fizik tedavi uzmanları veya fizyoterapistler tarafından uygulanan bir sağlık hizmetidir. Bu terapi, bireylerin sağlık sorunlarına, yaralanmalara veya fiziksel sınırlamalara yönelik bir dizi müdahaleyi içerir. Fizik tedavinin temel amacı, bireylerin kas gücünü, hareket kabiliyetini, postürünü ve genel fonksiyonlarını geliştirerek yaşam kalitelerini artırmaktır.

Fizik tedavi, geniş bir yelpazede durumu kapsayabilir. Örneğin, kas-iskelet sistemi sorunları, nörolojik rahatsızlıklar, romatolojik hastalıklar, spor yaralanmaları, ameliyat sonrası rehabilitasyon ve yaşlılıkla ilgili durumlar gibi birçok alanda etkili olabilir. Fizik tedavi, çeşitli tedavi modalitelerini içerir, bunlar arasında egzersiz programları, manuel terapi, elektroterapi, sıcak-soğuk uygulamaları, ultrason, masaj ve ergoterapi bulunabilir.

Fizik tedavi süreci genellikle şu adımları içerir:

 • Değerlendirme: Fizik tedavi uzmanı, hastanın sağlık geçmişi, semptomları ve fiziksel durumu hakkında ayrıntılı bir değerlendirme yapar.
 • Tanı Koyma: Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, uzman bir tanı koyar ve tedavi planını oluşturur.
 • Tedavi Planı: Hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir tedavi planı hazırlanır. Bu plan, genellikle egzersiz programlarını, manuel terapiyi, fiziksel ajanları ve diğer rehabilitasyon yöntemlerini içerir.
 • Uygulama: Tedavi planı, hastanın katılımıyla birlikte uygulanır. Fizik tedavi uzmanı, hastaya hareketleri doğru bir şekilde gerçekleştirmesinde rehberlik eder ve gerekirse manuel terapi uygular.
 • Eğitim: Hastaya, evde devam edebileceği egzersiz ve bakım yönergeleri verilir. Aynı zamanda, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, postür yönetimi ve ağrı yönetimi konularında eğitim de verilebilir.

Fizik tedavi, genellikle bireyin yaşam kalitesini artırmak, ağrıyı yönetmek, hareket kabiliyetini artırmak ve fonksiyonel bağımsızlığı geliştirmek için etkili bir yaklaşım sağlar. Uygulanan tedavi, hastanın durumuna ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilir, ve bireyin tedavi sürecine aktif bir katılımı teşvik edilir.

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon  

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR), bireylerin sağlık sorunlarına, yaralanmalara veya fiziksel sınırlamalara yönelik uygulanan bir multidisipliner yaklaşımı içeren önemli bir sağlık hizmetidir. Bu alan, genellikle fizyoterapistler, rehabilitasyon uzmanları, ergoterapistler ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından yönetilir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon’un amacı, bireylerin yaşam kalitesini artırmak, fonksiyonel bağımsızlıklarını geri kazandırmak ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmelerini sağlamaktır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Süreci:

 • Değerlendirme: İlk aşama, bireyin sağlık durumunun detaylı bir değerlendirmesini içerir. Bu değerlendirme, fiziksel muayene, hareket analizi, ağrı değerlendirmesi ve gerekirse görüntüleme testlerini içerir.
 • Tanı ve Tedavi Planı: Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, uzmanlar bireyin durumunu değerlendirir ve bir tanı koyar. Daha sonra, bireyin ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planı oluşturulur.
 • Fiziksel Ajanlar ve Teknikler: Tedavi planı, genellikle çeşitli fiziksel ajanlar ve teknikleri içerir. Bu arasında egzersiz terapisi, manuel terapi, elektroterapi, ultrason, sıcak-soğuk uygulamaları ve masaj yer alabilir.
 • Egzersiz Programları: Fizik tedavi, bireyin kas gücünü, esnekliğini, dayanıklılığını ve koordinasyonunu artırmaya yönelik özel egzersiz programlarını içerir. Bu programlar genellikle bireysel ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanır.
 • Rehabilitasyon: Tedavi süreci rehabilitasyonu içerir, yani bireyin yaşamına mümkün olan en iyi şekilde geri dönmesini sağlamak amacıyla yapılan çeşitli müdahaleleri kapsar.
 • Ergoterapi: Ergoterapistler, bireyin günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını artırmak için özel teknikler ve stratejiler kullanır.
 • Manuel Terapi: Uzmanlar, manuel terapi tekniklerini kullanarak kas gerginliğini azaltma, eklem hareketliliğini artırma ve ağrıyı yönetme konusunda yardımcı olabilir.
 • Takip ve Değerlendirme: Tedavi süreci boyunca bireyin ilerlemesi düzenli olarak takip edilir. Gerektiğinde tedavi planı güncellenir ve iyileşme sağlanana kadar süreç devam eder.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonun Faydaları:

 • Ağrı Yönetimi: Fizik tedavi, ağrıyı azaltmaya ve kontrol etmeye yardımcı olabilir.
 • Fonksiyonel Bağımsızlık: Bireylerin günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmeleri ve bağımsızlık düzeylerini artırma.
 • Hareket Kabiliyeti: Kas gücü, esneklik, koordinasyon ve denge gibi faktörleri iyileştirme veya restore etme.
 • Rehabilitasyon: Yaralanmalardan, hastalıklardan veya cerrahi müdahalelerden sonra bireylerin normale dönmesine yardımcı olma.
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına etkili bir yanıt sağlar ve bireyin yaşam kalitesini artırmak için bir dizi strateji ve teknik içerir
 • Uygulanan tedavi, bireyin durumuna özgü olarak tasarlandığından, kişiselleştirilmiş bir bakım sunma yeteneğiyle öne çıkar.

Boyun Fıtığı Fizik Tedavi 

Boyun fıtığı, servikal omurga bölgesindeki disklerin yerinden çıkması veya zedelenmesi sonucu oluşan bir durumdur. Boyun fıtığı belirtileri genellikle boyun ağrısı, omuz ağrısı, kolların uyuşması veya güçsüzlüğü ile kendini gösterebilir. Fizik tedavi, boyun fıtığının yönetiminde önemli bir rol oynayabilir ve semptomları hafifletmeye, fonksiyonu artırmaya ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Boyun Fıtığı Fizik Tedavisi Aşamaları:

 • Değerlendirme: Fizik terapisti, hastanın durumunu değerlendirir. Bu değerlendirme, hastanın ağrı düzeyi, hareket kabiliyeti, postürü ve sinir fonksiyonlarını içerebilir.
 • Eğitim: Hastaya, boyun anatomisi, boyun düzleşmesi, duruş, egzersizler ve ağrı yönetimi konularında eğitim verilir. Doğru postür ve hareket alışkanlıkları öğretilir.
 • Egzersiz Programları: Kişiye özel tasarlanmış güçlendirme, esneklik ve stabilizasyon egzersizleri uygulanır. Bu egzersizler, boyun kaslarını güçlendirmeyi, esnekliği artırmayı ve omurga stabilitesini desteklemeyi amaçlar.
 • Manuel Terapi: Fizik terapisti, manuel terapi tekniklerini kullanarak boyun kaslarını rahatlatmaya, eklemlerin hareketliliğini artırmaya ve ağrıyı hafifletmeye çalışabilir.
 • Germe Hareketleri: Belirli germe teknikleri kullanılarak boyun kaslarının gerginliği azaltılabilir ve omurga esnekliği artırılabilir.
 • Soğuk ve Sıcak Uygulamalar: Ağrı ve inflamasyonu kontrol etmek amacıyla soğuk uygulamalar veya kasların rahatlamasını sağlamak için sıcak uygulamalar kullanılabilir.
 • Ergoterapi: Ergoterapistler, günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı artırmak için özel stratejiler ve adaptasyonlar öğretebilirler.
 • Hasta Eğitimi: Hastaya, ağrı yönetimi, duruş düzeltilmesi ve günlük yaşam aktivitelerinde dikkat edilmesi gereken konularda bilgi verilir.
 • Kayropraktik: Yukarıda saydıklarımın etkili olabilmesi için eklemlerin de düzenlenmesi gerekiyor. Bunun için de kayropraktik tedavi uygulanması lazım.
 • Osteopati: Osteopati bağırsak sistemi ile fiziksel olarak bedeni birleştirip tedavi etme yöntemidir.

Fizik tedavi, genellikle cerrahi olmayan bir tedavi seçeneği olarak kullanılır ve çoğu durumda semptomların kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Ancak, her bireyin durumu farklı olduğundan, tedavi planı kişiselleştirilmelidir. Tedavinin etkili olabilmesi için hastanın fizik tedavi programına düzenli katılımı ve önerilere uyumu önemlidir. Fizik tedavinin yanı sıra, doktorun önerileri ve yönlendirmeleri de dikkate alınmalıdır. Tanısı alınmış hastalarımıza Uzman fizyoterapist Turgut KIZILKAN tarafından uygulanan tedavi yöntemi ile, bel ağrılarında azalma sağlanmaktadır. Gelen hastalar genellikle Türkiye’nin bütün illerinden yanı sıra İstanbul un bütün bölgelerinden gelmektedir. Özellikle kliniğe yakın çevrelerden yani avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçelerinden gelmektedir.

Bel Fıtığı Fizik Tedavi

Bel fıtığı, omurganın bel bölgesindeki disklerin yerinden çıkması veya zedelenmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bel fıtığı genellikle alt sırt bölgesinde ağrı, bacaklarda uyuşma ve güçsüzlük gibi belirtilerle kendini gösterir. Fizik tedavi, bel fıtığının yönetiminde önemli bir rol oynayabilir ve semptomları hafifletmeye, fonksiyonu artırmaya ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Bel Fıtığı Fizik Tedavisi Aşamaları:

 • Değerlendirme: Fizik terapisti, hastanın bel fıtığına bağlı olarak yaşadığı semptomları, ağrı seviyelerini ve fiziksel durumunu değerlendirir.
 • Eğitim: Hastaya, bel anatomisi, duruş, egzersizler ve ağrı yönetimi konularında eğitim verilir. Doğru postür ve hareket alışkanlıkları öğretilir.
 • Egzersiz Programları: Kişiye özel tasarlanmış güçlendirme, stabilizasyon ve esneklik egzersizleri uygulanır. Bu egzersizler, bel kaslarını güçlendirmeyi, omurga stabilitesini artırmayı ve esnekliği desteklemeyi amaçlar.
 • Manuel Terapi: Fizik terapisti, manuel terapi tekniklerini kullanarak bel bölgesindeki kasları rahatlatmaya, eklemlerin hareketliliğini artırmaya ve ağrıyı hafifletmeye çalışabilir.
 • Germe Hareketleri: Bel bölgesindeki kasların esnekliğini artırmak ve ağrıyı azaltmak için belirli germe teknikleri kullanılabilir.
 • Soğuk ve Sıcak Uygulamalar: Ağrı ve inflamasyonu kontrol etmek amacıyla soğuk uygulamalar veya kasların rahatlamasını sağlamak için sıcak uygulamalar kullanılabilir.
 • Ergoterapi: Ergoterapistler, bel fıtığına bağlı olarak günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığı artırmak için özel stratejiler ve adaptasyonlar öğretebilirler.
 • Hasta Eğitimi: Hastaya, ağrı yönetimi, duruş düzeltilmesi ve günlük yaşam aktivitelerinde dikkat edilmesi gereken konularda bilgi verilir.

Fizik tedavi, genellikle cerrahi olmayan bir tedavi seçeneği olarak kullanılır ve çoğu durumda semptomların kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Ancak, her bireyin durumu farklı olduğundan, tedavi planı kişiselleştirilmelidir. Tedavinin etkili olabilmesi için hastanın fizik tedavi programına düzenli katılımı ve önerilere uyumu önemlidir. Bel fıtığı tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilir, bu nedenle diğer sağlık profesyonelleri ile iş birliği de önemli olabilir.

Manuel Terapi Fizik Tedavi

Manuel terapi, fizik tedavinin bir parçası olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu terapi, genellikle fizik terapistleri veya belirli uzmanlar tarafından uygulanır ve ellerin kullanıldığı manuel teknikleri içerir. Manuel terapi, kasların, eklemlerin ve yumuşak dokuların değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi amacıyla yapılan çeşitli manipülasyonları içerir.

Manuel Terapinin Temel Unsurları:

 • Manipülasyon (Yönlendirme): Eklemlerdeki sınırlı hareket aralığını artırmak, ağrıyı azaltmak ve dolaşımı artırmak amacıyla belirli manipülasyon veya yönlendirme teknikleri kullanılır. Bu teknikler genellikle hızlı ve kontrollü bir şekilde uygulanır
 • Mobilizasyon: Eklemlerin hareketliliğini artırmak veya ağrıyı hafifletmek amacıyla daha yumuşak ve sürekli bir şekilde eklemlerde uygulanan hareketlilik teknikleridir.
 • Yumuşak Doku Manipülasyonu: Kaslarda, bağlarda veya tendonlarda gerginlik veya sertlik varsa, manuel terapistler bu dokulara uygulanan özel tekniklerle gerginliği azaltabilir ve yumuşak dokuların esnekliğini artırabilir.
 • Germe Hareketleri: Belirli kas gruplarını veya eklemleri hedefleyen germe teknikleri, kas esnekliğini artırmak ve hareket aralığını genişletmek için kullanılabilir.
 • Postür Değerlendirmesi ve Düzeltme: Manuel terapistler, bireyin duruşunu değerlendirerek, uygun olmayan postürleri düzeltmeye veya iyileştirmeye yönelik önerilerde bulunabilirler.
 • Ağrı Yönetimi: Belirli bölgelerdeki ağrıyı azaltmak amacıyla manuel terapinin kullanılması yaygındır. Bu, sinir sıkışmalarının veya kas gerginliklerinin hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Manuel terapi, genellikle kas-iskelet sistemi problemleri, bel ve boyun ağrıları, eklem problemleri, spor yaralanmaları ve postür sorunları gibi durumların tedavisinde etkili olabilir. Ancak, her bireyin durumu farklı olduğu için, manuel terapi uygulaması öncesinde detaylı bir değerlendirme yapılmalıdır. Ayrıca, manuel terapi genellikle diğer fizik tedavi yöntemleriyle birleştirilerek kullanılır ve bireyin spesifik ihtiyaçlarına ve tedavi hedeflerine uygun bir plan oluşturulur.

Graston Tekniği Fizik Tedavi

Graston tekniği kasların üzerinde bulunan fasya zarının gevşetilmesine ve kasların rahatlamasına neden olur. Bu sayede kasların gevşemesine ve ağrıların azalmasına neden olur. Ayrıca dolaşımın artmasına neden olduğu için iyileşmeyi hızlandırır.

Kayropraktik Fizik Tedavi

Kayropraktik, bir sağlık profesyoneli olan Kayropraktörler tarafından uygulanan bir tedavi yöntemidir. Kayropraktik tedavi, genellikle omurga ve sinir sistemi üzerindeki manipülasyonları içerir ve genellikle bel ve boyun ağrıları, baş ağrıları, omurga problemleri ve diğer kas-iskelet sistemi sorunlarının tedavisinde kullanılır. Ancak, kayropraktik ve geleneksel fizik tedavi, yaklaşımları ve uygulamaları açısından farklılık gösterir.

Kayropraktik Tedavinin Temel Unsurları:

 • Omurga Manipülasyonu: Kayropraktörler, omurga üzerindeki belirli bölgelere odaklanarak hızlı ve kontrollü manipülasyonlar uygularlar. Bu, omurga eklemlerinin hareket aralığını artırmak, sinir sıkışmalarını hafifletmek ve ağrıyı azaltmak amacıyla yapılır.
 • Ayarlama Teknikleri: Kayropraktörler, omurgadaki veya diğer eklemlerdeki subluksasyonları (eklemlerin normal pozisyonundan sapma) düzeltmeye yönelik belirli ayarlama teknikleri kullanır.
 • İnceleme ve Değerlendirme: Kayropraktörler, hastaların durumlarını değerlendirir ve genellikle radyolojik görüntüleme veya fizik muayene gibi yöntemlerle belirli bir teşhis koymaya çalışırlar.
 • Ergonomi ve Yaşam Tarzı Önerileri: Kayropraktörler, hastalara postür düzeltme, ergonomik tavsiyeler ve yaşam tarzı değişiklikleri önerilerinde bulunabilirler.

 Fizik Tedavi ve Kayropraktik Arasındaki Farklar:

 • Yaklaşım ve Eğitim: Fizik tedavi genellikle multidisipliner bir yaklaşımı benimser ve çeşitli tedavi modalitelerini içerirken, kayropraktik genellikle omurga manipülasyonlarına odaklanan bir yöntemdir.
 • Tanı ve Teşhis: Fizik tedavide, genellikle belirli bir teşhis konulup ardından bireyin ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planı oluşturulur. Kayropraktikte ise teşhis ve tedavi genellikle omurga ve sinir sistemi odaklıdır.
 • Eğitim ve Lisans: Fizik terapistler genellikle lisanslı sağlık profesyonelleridir ve geniş bir eğitim alırlar. Kayropraktörler de lisanslıdır ancak eğitimleri genellikle omurga ve sinir sistemi üzerine odaklanır.
 • Tedavi Yöntemleri: Fizik tedavi, egzersiz programları, elektroterapi, masaj ve diğer rehabilitasyon tekniklerini içerebilir. Kayropraktik ise öncelikle omurga manipülasyonlarına dayanır.

Her iki tedavi yaklaşımı da belirli durumlar için etkili olabilir, ancak her bireyin durumu farklı olduğundan, tedavi seçimi bireysel ihtiyaçlara ve teşhise dayanmalıdır. İlgili sağlık profesyoneli ile yapılan bir konsültasyon, en uygun tedavi planının belirlenmesine yardımcı olabilir.

Fizik Tedavi Merkezleri  

Fizik tedavi merkezleri, genellikle çeşitli sağlık profesyonellerinin çalıştığı ve bireylere çeşitli fizik tedavi hizmetleri sunan sağlık kuruluşlarıdır. Bu merkezlerde genellikle fizyoterapistler, rehabilitasyon uzmanları, ergoterapistler ve benzeri uzmanlar görev yapar. Fizik tedavi merkezleri, çeşitli sağlık sorunlarına, kas-iskelet sistemi problemlerine, nörolojik bozukluklara veya ameliyat sonrası rehabilitasyon gibi durumlara yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunar.

Fizik tedavi merkezlerinin sunduğu hizmetler arasında şunlar yer alabilir:

 • Değerlendirme ve Teşhis: Uzmanlar tarafından hastaların fiziksel durumlarının değerlendirilmesi ve belirli bir teşhis konulması.
 • Tedavi Planı Oluşturma: Bireyin ihtiyaçlarına ve sağlık durumuna uygun bir tedavi planının oluşturulması.
 • Egzersiz ve Hareket Programları: Özel egzersiz programlarının tasarlanması, hastalara doğru hareket tekniklerinin öğretilmesi.
 • Manuel Terapi: Kas gerginliğini azaltma, eklem hareketliliğini artırma ve ağrıyı hafifletme amacıyla manuel terapi tekniklerinin kullanılması.
 • Fiziksel Ajanlar: Elektroterapi, ultrason, sıcak-soğuk uygulamalar gibi fiziksel ajanların kullanılması.
 • Ergoterapi: Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı artırmak için özel stratejilerin öğretilmesi.
 • Rehabilitasyon: Yaralanmalardan, ameliyatlardan veya diğer sağlık sorunlarından sonra bireylerin normale dönmelerine yardımcı olacak rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması.
 • Hasta Eğitimi: Hastalara sağlıklı yaşam alışkanlıkları, postür yönetimi ve evde uygulanabilecek egzersizler gibi konularda eğitim verilmesi.

Fizik tedavi merkezleri, genellikle bir dizi sağlık sorunu ile ilgili uzmanlık alanlarına sahip sağlık profesyonellerini bir araya getirir. Bu merkezler, genellikle hastaların sağlık durumlarına uygun ve kişiselleştirilmiş tedavi planları sunarak, bireylerin fonksiyonel bağımsızlıklarını artırmayı, ağrılarını yönetmeyi ve yaşam kalitelerini iyileştirmeyi amaçlar. Fizik tedavi merkezleri genellikle hastaneler, özel klinikler veya rehabilitasyon merkezleri gibi sağlık kuruluşlarında faaliyet gösterir.

Fizik Tedavi Hastanesi  

“Fizik tedavi hastanesi” terimi, özel olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunan bir sağlık kuruluşunu ifade eder. Bu tür hastaneler, genellikle kas-iskelet sistemi problemleri, nörolojik rahatsızlıklar, ameliyat sonrası rehabilitasyon ve çeşitli fiziksel sınırlamalara sahip bireylere yönelik uzmanlaşmış tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunar.

Fizik tedavi hastanelerinde genellikle şu hizmetler sunulur:

 • Değerlendirme ve Teşhis: Uzmanlar tarafından hastaların fiziksel durumlarının değerlendirilmesi, teşhis konulması ve tedavi planının oluşturulması.
 • Tedavi ve Rehabilitasyon: Fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanması, özel egzersiz ve hareket programlarının tasarlanması.
 • Manuel Terapi: Kas gerginliğini azaltma, eklem hareketliliğini artırma ve ağrıyı hafifletme amacıyla manuel terapi tekniklerinin kullanılması.
 • Fiziksel Ajanlar: Elektroterapi, ultrason, sıcak-soğuk uygulamalar gibi fiziksel ajanların kullanılması.
 • Ergoterapi: Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı artırmak için özel stratejilerin öğretilmesi.
 • Hasta Eğitimi: Hastalara sağlıklı yaşam alışkanlıkları, postür yönetimi ve evde uygulanabilecek egzersizler gibi konularda eğitim verilmesi.
 • Rehabilitasyon Sonrası Bakım: Ameliyat sonrası rehabilitasyon ve iyileşme sürecinde hastalara uzman destek sağlanması.

Fizik tedavi hastaneleri, genellikle multidisipliner bir yaklaşım benimser ve çeşitli sağlık profesyonellerini bünyesinde bulundurur. Bu profesyoneller arasında fizyoterapistler, rehabilitasyon uzmanları, ortopedistler, nörologlar ve ergoterapistler yer alabilir.

Hastalar, genellikle bir doktorun yönlendirmesiyle veya doğrudan başvuru yaparak fizik tedavi hastanelerinden hizmet alabilirler. Bu hastaneler, bireylere fiziksel sağlıklarını geri kazanmalarında, fonksiyonel bağımsızlıklarını artırmalarında ve yaşam kalitelerini iyileştirmelerinde yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Fizik tedavi hastaneleri Türkiye’nin bütün illerinde bulunmakta ve özellikle İstanbul’un Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt ve Küçükçekmece ilçelerinde yoğunluk olarak fazla bulunmaktadır.

Fizik Tedavi Doktoru  

Fizik tedavi doktorları genellikle “fiziatrist” olarak bilinir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında uzmanlaşan bu doktorlar, genellikle kas-iskelet sistemi, sinir sistemi ve fonksiyonel rehabilitasyon konularında uzmanlaşmışlardır. Fizik tedavi doktorları, çeşitli sağlık sorunlarına, yaralanmalara, ameliyat sonrası rehabilitasyon süreçlerine ve kronik ağrı gibi durumlara yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunarlar.

Fizik tedavi doktorlarının görevleri şunları içerebilir:

 • Hasta Değerlendirmesi: Hastaların fiziksel durumlarını değerlendirme ve belirli bir teşhis koyma.
 • Tedavi Planı Oluşturma: Hastaların ihtiyaçlarına ve sağlık durumlarına uygun tedavi planlarını oluşturma.
 • Fizik Tedavi: Egzersiz programları, manuel terapi, elektroterapi ve diğer fizik tedavi modalitelerini uygulama.
 • Hasta İzlemi ve Takibi: Tedavi sürecini takip etme, ilerlemeyi değerlendirme ve gerektiğinde tedavi planını güncelleme.
 • Hasta Eğitimi: Hastalara, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, egzersiz yönergeleri ve günlük aktivitelerde dikkat edilmesi gereken konularda eğitim verme.
 • Ameliyat Sonrası Rehabilitasyon: Ameliyat geçiren hastaların iyileşme süreçlerinde rehberlik ve destek sağlama.
 • Nörolojik Rehabilitasyon: Nörolojik bozukluklara sahip hastalara yönelik rehabilitasyon hizmetleri.

Fiziatristler genellikle bir dizi sağlık sorunu ile ilgilenir ve multidisipliner bir yaklaşım benimserler. Bu doktorlar, genellikle fizyoterapistler, ergoterapistler ve diğer sağlık profesyonelleri ile iş birliği yaparak hastalara en etkili ve kişiselleştirilmiş bakımı sağlarlar.

Fizik tedavi doktorları, genellikle cerrahi müdahaleye gerek duyulmadan hastalara yardımcı olabilir ve geniş bir yelpazede durumu yönetme yeteneğine sahiptirler. Hastalar, genellikle birinci basamak sağlık hizmeti alımı sırasında bir doktordan fizik tedavi doktoruna yönlendirilebilirler.

Evde Fizik Tedavi  

Evde fizik tedavi, kişilere kendi ev ortamlarında uygulayabilecekleri egzersizler ve yönergelerle desteklenen bir rehabilitasyon sürecini ifade eder. Bu tür bir tedavi, bir sağlık profesyoneli tarafından belirlenen hedeflere ulaşmaya yönelik olarak bireyin kendi kendine uyguladığı bir dizi fiziksel aktiviteyi içerebilir. Ancak, evde fizik tedavi uygulamasına başlamadan önce bir sağlık uzmanı ile danışmak önemlidir. İşte evde fizik tedavi uygulamasına dair bazı temel prensipler:

 • Değerlendirme ve Tanı: Fizik tedavi süreci genellikle bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirme ve tanı koyma aşamasıyla başlar. Uzman, bireyin fiziksel durumunu değerlendirir, mevcut sorunları belirler ve kişiye uygun bir tedavi planı oluşturur.
 • Eğitim: Fizik tedavi uzmanı, bireye tedavi planı hakkında detaylı bilgi verir ve evde uygulanacak egzersizleri, teknikleri, ve aktiviteleri öğretir. Bu aşama, doğru hareketleri öğrenme, postür düzeltme ve ağrı yönetimi konularını içerebilir.
 • Egzersiz Programları: Evde fizik tedavi, genellikle özel olarak tasarlanmış egzersiz programlarını içerir. Bu programlar, kas gücünü artırmayı, esnekliği artırmayı, dengeyi geliştirmeyi ve ağrıyı azaltmayı amaçlar.
 • Manuel Terapi Teknikleri: Uzman tarafından öğretilen ve evde uygulanabilen manuel terapi teknikleriyle, birey kas gerginliğini azaltabilir, eklem hareketliliğini artırabilir ve ağrıyı hafifletebilir.
 • Hasta İzlemi ve Raporlama: Evde fizik tedavi sürecinde, bireyin kendi ilerlemesini izlemesi ve uzmana düzenli olarak raporlama yapması önemlidir. Bu, tedavi planının gerektiğinde revize edilmesine olanak tanır.
 • Hasta Motivasyonu: Evde fizik tedavi sürecinde motivasyon önemlidir. Birey, kendisine belirlenen hedeflere ulaşma konusunda motive olmalıdır. Aile üyeleri veya destek sistemleri de bu süreçte önemli bir rol oynayabilir.

Evde fizik tedavi, çeşitli sağlık sorunlarına, yaralanmalara veya ameliyat sonrası rehabilitasyona yönelik olarak bireylere yardımcı olabilir. Ancak, bireyin sağlık durumuna ve tedavi ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir planın belirlenmesi için uzman bir sağlık profesyoneli ile iş birliği yapmak önemlidir.

Fizik Tedavi Ücretleri 

Fizik tedavi ücretleri, bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir ve coğrafik konum, sağlık hizmeti sağlayıcısı türü, tedavi süresi ve tedaviye dahil olan diğer hizmetlere göre farklılık gösterebilir. Ayrıca, sigorta kapsamı da ücretleri etkileyebilir. Aşağıda, fizik tedavi ücretlerini etkileyen bazı faktörler ve genel bir bakış bulunmaktadır:

 • Sağlık Sigortası: Birçok ülkede ve sağlık sistemlerinde, fizik tedavi hizmetleri genellikle sağlık sigortası kapsamında yer alır. Ancak, sağlık sigortası kapsamında olmayan veya belirli sınırlamaları olan hizmetler için bireylerin kendi cebinden ödeme yapması gerekebilir.
 • Sağlık Hizmeti Sağlayıcısı: Fizik tedavi hizmetleri, hastaneler, klinikler, özel fizik tedavi merkezleri veya serbest çalışan fizyoterapistler tarafından sunulabilir. Her sağlık hizmeti sağlayıcısı kendi fiyatlandırma politikalarına sahip olabilir.
 • Coğrafik Konum: Fizik tedavi ücretleri, yaşadığınız bölgeye göre değişebilir. Büyük şehirlerde veya daha gelişmiş sağlık hizmeti altyapısına sahip bölgelerde, hizmetlere erişim daha kolay olabilir ancak ücretler daha yüksek olabilir.
 • Tedavi Süresi ve Sıklığı: Fizik tedavi sürecinin uzunluğu ve sıklığı, genellikle ücretleri etkiler. Daha uzun veya daha sık tedavi süreçleri genellikle daha yüksek ücretlerle ilişkilendirilebilir.
 • Ek Hizmetler: Fizik tedavi hizmetleri, ekstra hizmetleri içerebilir. Örneğin, manuel terapi, elektroterapi veya diğer özel teknikler ek ücretlerle ilişkilendirilebilir.
 • Uzmanlık Alanları: Belirli bir uzmanlık alanına yönelik fizik tedavi hizmetleri, genellikle daha uzmanlaşmış bir uzmana ihtiyaç duyar ve bu da ücretleri etkileyebilir.

Fizik tedavi ücretleri, genellikle sağlık hizmeti sağlayıcısının ofisine, kurumuna veya kliniğine ödeme yapılması gereken bir hizmettir. Sağlık sigortası varsa, bu ücretlerin bir kısmı veya tamamı sigorta tarafından karşılanabilir. Ancak, sigortanın kapsamı, aylık primler ve kişisel politika detayları, ödeme sorumluluğunu etkileyebilir. Tedaviye başlamadan önce, sağlık sigortası kapsamını ve olası ek maliyetleri anlamak önemlidir.

Turgut Kızılkan Logo
Turgut Kızılkan Logo