Fizik Tedavi Nedir?

Fizik Tedavi Nedir?

Fizik tedavi nedir? Bireylerin fiziksel sağlıklarını iyileştirmek, hareket yeteneklerini artırmak ve ağrıları azaltmak amacıyla kullanılan bir rehabilitasyon disiplinidir. Fizik tedavi, kas iskelet sistemi sorunları, nörolojik sorunlar, romatolojik hastalıklar, spor yaralanmaları, ameliyat sonrası rehabilitasyon ve diğer çeşitli sağlık sorunlarıyla başa çıkmak için uygulanabilir.

Hastalar, çok çeşitli sebeplerle sağlık merkezlerine başvurabilirler. Bu sebepler arasında spor kazalarından kaynaklanan yaralanmalar, kronik ağrı şikayetleri, bel ağrısı, boyun ve diz ağrıları, boyun düzleşmesi, boyun fıtığı, sırt ağrısı gibi durumlar yer alabilir. Ayrıca, felç sonrası rehabilitasyon ihtiyacı da bu merkezlerde karşılanabilir. Sağlık Merkezimizde, hastaların bu tür rahatsızlıklar için etkili çözümler bulmalarına yardımcı olmak amacıyla hizmet vermekteyiz.

Fizik Tedavi Nedir?: Fizik Tedavi Ne Demek?

Fizik tedavi, bireylerin sağlık sorunlarına, yaralanmalara veya fiziksel sınırlamalara yönelik rehabilitasyon hizmetleri sunan bir sağlık disiplinidir. Amaç, bireyin yaşam kalitesini artırmak, ağrıları azaltmak, hareket yeteneklerini geliştirmek ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını artırmaktır.

Fizik Tedavi Nedir?: Fizik tedavi genellikle şu unsurları içerir:

 • Değerlendirme: Fizik tedavinin başlangıcında, bireyin sağlık durumu değerlendirilir. Bu değerlendirme, genellikle fiziksel muayene, hareket analizi, ağrı değerlendirmesi ve gerekirse görüntüleme yöntemlerini içerir.
 • Tedavi Planı: Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, fizik terapisti birey için özel bir tedavi planı oluşturur. Bu plan, bireyin ihtiyaçlarına ve sağlık durumuna göre belirlenir.
 • Egzersiz ve Hareket Programları: Fizik tedavide yaygın olarak kullanılan bir yöntem, bireyin kas gücünü, esnekliğini, dayanıklılığını ve genel hareket kabiliyetini artırmak amacıyla özel olarak tasarlanmış egzersiz ve hareket programlarının uygulanmasıdır.
 • Manuel Terapi: Fizik terapistleri, bireyin vücudunu elle manipüle ederek kas gerginliğini azaltma, eklem hareketliliğini artırma ve ağrıyı yönetme konusunda yardımcı olabilir.
 • Fiziksel Ajanlar: Elektroterapi, ultrason, sıcak-soğuk uygulamaları gibi fiziksel ajanlar, tedavi sürecinde kullanılabilir.
 • Ergoterapi: Fizik tedavi programları bazen ergoterapiyi içerir. Ergoterapistler, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık ve işlevselliği artırmak için özel stratejiler sağlarlar.
 • Kayropraktik: Hastaların eklemlerine yönelik yapılan bir düzeltme hareketidir. 
 • Osteopati: Hareket ve dolaşım odaklı yapılan tekniklerin toplamıdır.

Fizik tedavi, genellikle cerrahi müdahale olmadan veya cerrahi sonrası rehabilitasyon sürecinde kullanılır. Spor yaralanmaları, kas-iskelet sistemi sorunları, nörolojik durumlar, romatolojik hastalıklar ve çeşitli sağlık sorunlarına yönelik rehabilitasyon süreçlerinde etkilidir. Tedavi, bireyin sağlık durumu ve tedavi hedeflerine bağlı olarak kişiselleştirilir.

Fizik Tedavi Nedir?: Fizyoterapi Nedir?

Fizyoterapi (Fizik Tedavi) nedir?

Fizyoterapi veya fizik tedavi, bireylerin hareket ve fonksiyonlarını iyileştirmeyi, ağrıyı azaltmayı ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bir sağlık hizmetidir. Fizyoterapi, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, nörolojik sorunlar, romatolojik hastalıklar, spor yaralanmaları, ameliyat sonrası rehabilitasyon ve diğer birçok durumda kullanılır.

Fizyoterapinin Temel Unsurları:

 • Değerlendirme: Fizyoterapist, bireyin sağlık durumunu değerlendirir. Bu değerlendirme, genellikle fiziksel muayene, hareket analizi, ağrı değerlendirmesi ve gerekirse radyolojik görüntüleme içerebilir.
 • Tedavi Planı: Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, fizyoterapist birey için özel bir tedavi planı oluşturur. Bu plan, bireyin ihtiyaçlarına ve sağlık durumuna göre belirlenir.
 • Egzersiz ve Hareket Programları: Fizyoterapi genellikle özel olarak tasarlanmış egzersiz ve hareket programlarını içerir. Bu programlar, bireyin kas gücünü, esnekliğini, dayanıklılığını ve genel hareket kabiliyetini artırmayı hedefler.
 • Manuel Terapi: Fizyoterapist, bireyin vücudunu elle manipüle ederek kas gerginliğini azaltma, eklem hareketliliğini artırma ve ağrıyı yönetme konusunda yardımcı olabilir.
 • Fiziksel Ajanlar: Elektroterapi, ultrason, sıcak-soğuk uygulamaları gibi fiziksel ajanlar, tedavi sürecinde kullanılabilir.
 • Eğitim ve Öğretim: Bireye, sağlıklı hareket alışkanlıkları, postür yönetimi ve evde uygulanabilecek egzersizler gibi konularda eğitim verilir.

Fizyoterapi genellikle multidisipliner bir yaklaşım benimser ve doktorlar, ergoterapistler, psikologlar ve diğer sağlık profesyonelleriyle iş birliği yapar. Tedavi süreci, bireyin sağlık durumuna ve hedeflerine bağlı olarak kişiselleştirilir. Fizyoterapi, cerrahi müdahale olmadan veya cerrahi sonrası rehabilitasyon sürecinde, ağrı yönetimi, fonksiyonel bağımsızlık ve yaşam kalitesi artırma gibi amaçlarla kullanılır. 

Fizik Tedavi Nedir?: Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Nedir?

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Nedir?

Fizyoterapi:

Fizyoterapi, bireylerin sağlıklarını iyileştirmek, hareket yeteneklerini artırmak ve ağrıları azaltmak amacıyla kullanılan bir rehabilitasyon disiplinidir. Fizyoterapistler, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, nörolojik sorunlar, spor yaralanmaları, romatolojik hastalıklar ve diğer sağlık sorunlarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunarlar.

Fizyoterapi süreci genellikle şu adımları içerir:

 • Değerlendirme: Bireyin sağlık durumu değerlendirilir. Bu değerlendirme, fiziksel muayene, hareket analizi, ağrı değerlendirmesi ve gerekirse görüntüleme yöntemlerini içerir.
 • Tedavi Planı: Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, birey için özel bir tedavi planı oluşturulur. Bu plan, bireyin ihtiyaçlarına ve sağlık durumuna göre belirlenir.
 • Egzersiz ve Hareket Programları: Fizyoterapi genellikle özel olarak tasarlanmış egzersiz ve hareket programlarını içerir. Bu programlar, bireyin kas gücünü, esnekliğini, dayanıklılığını ve genel hareket kabiliyetini artırmayı hedefler.
 • Manuel Terapi: Fizyoterapist, bireyin vücudunu elle manipüle ederek kas gerginliğini azaltma, eklem hareketliliğini artırma ve ağrıyı yönetme konusunda yardımcı olabilir.
 • Fiziksel Ajanlar: Elektroterapi, ultrason, sıcak-soğuk uygulamaları gibi fiziksel ajanlar, tedavi sürecinde kullanılabilir.
 • Eğitim ve Öğretim: Bireye, sağlıklı hareket alışkanlıkları, postür yönetimi ve evde uygulanabilecek egzersizler gibi konularda eğitim verilir.

Rehabilitasyon:

Rehabilitasyon, bir hastalığın veya yaralanmanın ardından bireyin eski sağlığına kavuşmasını veya mümkün olduğunca normal bir yaşam sürmesini sağlamayı amaçlayan bir süreçtir. Rehabilitasyon genellikle fizyoterapiyi içerir, ancak multidisipliner bir yaklaşım benimser ve diğer sağlık profesyonellerini de içerebilir.

Rehabilitasyon süreci şu unsurları içerebilir:

 • Fiziksel Rehabilitasyon: Fizyoterapi, egzersiz programları, hareket terapileri ve manuel terapi içerebilir.
 • Ergoterapi: Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık ve işlevselliği artırmak için bireylere özel stratejiler sağlar.
 • Psikososyal Destek: Psikologlar yani sosyal psikoloji uzmanları bireyin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik destek sağlar.
 • Tıbbi Yönetim: Doktorlar, ilaç yönetimi ve tıbbi takip gibi konularda bireye destek sunar.
 • Rehabilitasyon Hemşireliği: Hemşireler, bireyin sağlık durumunu takip eder ve gerekli tıbbi bakımı sağlar.

Her bireyin rehabilitasyon ihtiyacı farklıdır, bu nedenle rehabilitasyon süreci genellikle kişiselleştirilir ve bireyin özel sağlık durumu ve hedeflerine uygun olarak planlanır. Uzman fizyoterapist Turgut KIZILKAN, Avcılar, Zeytinburnu, Bakırköy, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde kişiye özel tekniklerle (manuel terapi, Kayropraktik tedavi, Graston terapi, Tetik nokta terapisi vb) iyileşmeyi en üst seviyeye çıkartmaktadır.

Fizik Tedavi Nedir?: FTR Nedir?

Fizyoterapi (FTR): Bu terim, Türkçe’de “fizyoterapi” kavramının kısaltmasıdır. Fizyoterapi, bireylerin sağlık sorunlarına, yaralanmalara veya fiziksel sınırlamalara yönelik rehabilitasyon hizmetleri sunan bir sağlık disiplinidir.

Fizik Tedavi Nedir?: Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Nedir?

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, bireylerin çeşitli sağlık sorunlarına ve fiziksel engelliliklere yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunan bir tıp dalıdır. Bu alan, genellikle kas-iskelet sistemi sorunları, nörolojik sorunlar, romatolojik hastalıklar, spor yaralanmaları, ameliyat sonrası rehabilitasyon ve diğer birçok durumla ilgilenir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon’un ana amaçları şunlardır:

 • Fonksiyonel Bağımsızlık: Bireyin günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilme ve bağımsızlık düzeyini artırma.
 • Hareket Kabiliyeti: Kas gücü, esneklik, koordinasyon ve denge gibi faktörleri iyileştirme veya restore etme.
 • Ağrı Yönetimi: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ağrıyı azaltma ve kontrol etme konularında uzmanlaşmıştır.
 • Rehabilitasyon: Yaralanmaların, hastalıkların veya ameliyatların ardından bireylerin normale dönmelerini sağlama.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanları, genellikle fizik tedavi uzmanları veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon doktorları olarak bilinir. Bu profesyoneller, hastaların değerlendirilmesi, tanı konulması ve bireyin ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planının oluşturulması konularında uzmanlaşmışlardır.

Tedavi yöntemleri arasında fizik tedavi, egzersiz programları, manuel terapi, ergoterapi, elektroterapi, masaj, ağrı yönetimi teknikleri ve diğer rehabilitasyon yöntemleri yer alabilir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, multidisipliner bir yaklaşım benimser ve diğer sağlık profesyonelleriyle (örneğin, ortopedistler, nörologlar, psikologlar) iş birliği yaparak bireyselleştirilmiş tedavi planları oluşturur. Bu sayede, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve fonksiyonel bağımsızlıklarını geri kazanmalarına yardımcı olur.

Fizik Tedavi Nedir?: Fizik Tedavi Bölümü Nedir?

Fizik tedavi bölümü, genellikle üniversitelerin sağlık bilimleri veya tıp fakültelerinde bulunan bir lisans programını ifade eder. Türkiye’de bu bölüm “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” olarak adlandırılır. Bu program, öğrencilere fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında eğitim verir ve mezunlarını fizik terapisti olarak yetiştirir.

“Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” bölümü öğrencilere genellikle şu konularda eğitim verir:

 • Temel Tıp Bilimleri: Anatomi, fizyoloji, biyokimya gibi temel tıp bilimleri.
 • Fizik Tedavi Temelleri: Fizik tedavinin prensipleri, teknikleri ve uygulamaları.
 • Klinik Değerlendirme: Hasta değerlendirmesi, tanı koyma ve tedavi planı oluşturma becerileri.
 • Hareket Bilimleri: Hareketin anatomik, fizyolojik ve biomekanik yönleri hakkında bilgi.
 • Rehabilitasyon Yöntemleri: Fizik tedavi egzersizleri, manuel terapi, elektroterapi, masaj gibi rehabilitasyon teknikleri.
 • Klinik Deneyimler: Öğrenciler genellikle staj ve klinik rotasyonlar aracılığıyla gerçek hasta vakalarında deneyim kazanırlar.

Fizik tedavi bölümünden mezun olanlar, genellikle hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde veya spor takımlarında çalışarak çeşitli sağlık sorunlarına sahip bireylerin tedavisine katkıda bulunurlar. Fizik terapistleri, hareket yeteneklerini artırmak, ağrıları azaltmak, fiziksel fonksiyonları restore etmek ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek için çeşitli tedavi yöntemlerini kullanırlar. Bu bölüm, sağlık sektöründe fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları yetiştirmeyi amaçlar.

Fizik Tedavi Nedir?: Fizik Tedavi Nasıl Yapılır?

Fizik tedavi, genellikle bir fizik terapisti veya rehabilitasyon uzmanı tarafından uygulanan bir sağlık hizmetidir. Bu tedavi süreci, bireyin sağlık durumuna, tanıya ve tedavi hedeflerine bağlı olarak kişiselleştirilir. İşte genel olarak fizik tedavinin nasıl yapıldığına dair temel bilgiler:

Fizik Tedavi Nedir?: Değerlendirme:

 İlk adım, bireyin sağlık durumunun değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme genellikle fizik muayene, hareket analizi, ağrı değerlendirmesi ve gerektiğinde radyolojik görüntüleme içerir. Fizik terapisti, bireyin şikayetlerini, geçmiş sağlık öyküsünü ve günlük yaşam aktivitelerini değerlendirir.

Fizik Tedavi Nedir?: Tanı ve Tedavi Planı Oluşturma:

Değerlendirme sonuçlarına dayanarak bir tanı konulur ve buna göre özel bir tedavi planı oluşturulur. Tedavi planı, bireyin ihtiyaçlarına, sağlık durumuna ve tedavi hedeflerine göre belirlenir.

Fizik Tedavi Nedir?: Egzersiz ve Hareket Programları:

Fizik tedavide sıkça kullanılan bir yöntem, özel olarak tasarlanmış egzersiz ve hareket programlarının uygulanmasıdır. Bu programlar, bireyin kas gücünü, esnekliğini, dayanıklılığını ve genel hareket kabiliyetini artırmayı hedefler.

Fizik Tedavi Nedir?: Manuel Terapi:

Fizik terapisti, bireyin vücudunu elle manipüle ederek kas gerginliğini azaltma, eklem hareketliliğini artırma ve ağrıyı yönetme konusunda yardımcı olabilir.

Fizik Tedavi Nedir?: Fiziksel Ajanlar:

Elektroterapi, ultrason, sıcak-soğuk uygulamaları gibi fiziksel ajanlar, tedavi sürecinde kullanılabilir.

Fizik Tedavi Nedir?: Ergoterapi:

 Gerekirse, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık ve işlevselliği artırmak için ergoterapi de uygulanabilir.

Fizik Tedavi Nedir?: Takip ve Değerlendirme:

 Fizik tedavi süreci boyunca bireyin ilerlemesi düzenli olarak takip edilir ve gerekirse tedavi planı güncellenir.

Fizik tedavi, genellikle bir dizi seans veya ziyaret içerir, ve süreç bireyin sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Tedavi genellikle ağrı yönetimi, fonksiyonel bağımsızlık artırma ve yaşam kalitesini iyileştirme gibi hedeflere yöneliktir. Fizik tedavi süreci, bireyin sağlık profesyonelleri ile işbirliği içinde yürütülerek en etkili sonuçlara ulaşmayı amaçlar.

Fizik Tedavi Nedir?: Fizik Tedavi Hareketleri?

Fizik tedavi hareketleri, bireyin sağlık durumuna ve tedavi hedeflerine bağlı olarak belirlenen özel egzersiz ve hareket programlarını içerir. Bu hareketler, genellikle fizik terapisti tarafından rehberlik edilir ve bireyin kas gücünü, esnekliğini, dayanıklılığını artırmayı, ağrıları azaltmayı, postürü düzeltmeyi veya fonksiyonel bağımsızlığı geliştirmeyi hedefler.

Fizik tedavi hareketleri geniş bir yelpazede olabilir ve kişinin sağlık durumuna ve ihtiyaçlarına uygun olarak adapte edilir. İşte yaygın fizik tedavi hareketleri örnekleri:

Fizik Tedavi Nedir?: Koordinasyon ve Denge Egzersizleri:

   – Ayakta durma ve dengede durma egzersizleri.

   – Bir ayak üzerinde durma ve dengede durma.

   – Göz takip egzersizleri.

Fizik Tedavi Nedir?: Kas Güçlendirme Hareketleri:

   – Squat (Diz Bükme) egzersizleri.

   – Lunges (İleri adım atma) egzersizleri.

   – Elastik bant veya ağırlık kullanarak çeşitli kas gruplarını çalıştırma.

Fizik Tedavi Nedir?: Esneklik ve Germe Egzersizleri:

   – Hareket aralığını artırmaya yönelik esneme hareketleri.

   – Yoga veya Pilates temelli esneklik egzersizleri.

Fizik Tedavi Nedir?: Postür İyileştirme Hareketleri:

   – Doğru oturma ve durma pozisyonlarına yönelik egzersizler.

   – Boyun ve sırt postürünü düzeltmeye yönelik egzersizler.

Fizik Tedavi Nedir?: Kardiyo Egzersizleri:

   – Yürüyüş, koşu veya bisiklet gibi aerobik aktiviteler.

   – Yüzme veya su aerobiği.

Fizik Tedavi Nedir?: Koordinasyon ve Motor Kontrol Egzersizleri:

   – Top kullanarak el-göz koordinasyonunu geliştirme egzersizleri.

   – Hedefe yönelik dokunma veya işaret parmağı takibi.

Fizik Tedavi Nedir?: Ameliyat Sonrası Rehabilitasyon Egzersizleri:

   – Ameliyat sonrası iyileşmeyi desteklemek için belirli hareket ve güçlendirme egzersizleri.

   – Eklem hareketliliği artırıcı egzersizler.

-Bu örnekler, genel olarak fizik tedavi hareketlerini temsil eder. Ancak, bireyin sağlık durumuna bağlı olarak bu hareketler özelleştirilebilir. Fizik terapisti, bireyin ihtiyaçlarına uygun olarak uygun egzersizleri seçer ve bu hareketleri doğru ve güvenli bir şekilde uygulamayı öğretir. Fizik tedavi hareketleri, kişinin yaşam kalitesini artırmak ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını sürdürmesine yardımcı olmak için önemli bir rol oynar.

Fizik Tedavi Nedir?: Felç Fizik Tedavi Nedir?

Felç (inme) sonrası fizik tedavi, hastanın motor fonksiyonlarını, kas kontrolünü ve bağımsızlığını artırmayı amaçlayan bir rehabilitasyon sürecini içerir. Felç, genellikle bir beyin damarının tıkanması veya yırtılması sonucu oluşan bir durumdur ve bu, vücudun belirli bölgelerinin işlev kaybına neden olabilir. Felçten etkilenen bölgelerdeki fonksiyonların iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için fizik tedavi önemlidir.

Felç sonrası fizik tedavi şu adımları içerebilir:

 • Değerlendirme:Fizik terapisti, hastanın genel sağlık durumunu değerlendirir ve felçten etkilenen bölgelerin seviyesini belirler.Hastanın hareket kabiliyeti, denge, koordinasyon ve kas gücü gibi faktörler değerlendirilir.
 •  Bireyselleştirilmiş Tedavi Planı:Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, hastanın ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun bir tedavi planı oluşturulur.Bu plan, bireyin hareket kabiliyetini ve bağımsızlığını artırmaya yönelik spesifik egzersiz ve aktiviteleri içerir.
 • Kas Güçlendirme Hareketleri:Felçten etkilenen kas gruplarını güçlendirmeye yönelik özel egzersizler uygulanır.Dirençli bantlar, ağırlıklar veya vücut ağırlığı kullanılabilir.
 • Denge ve Koordinasyon Egzersizleri:Ayakta durma, yürüme ve dengeyi artırmaya yönelik egzersizler.Özel denge tahtaları veya pedler kullanılabilir.
 • Ergoterapi:Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı artırmak için ergoterapi uygulanabilir. Bu, yemek yapma, giyinme ve kişisel bakım gibi günlük aktiviteleri içerebilir.
 • Manuel Terapi:Fizik terapisti, manuel terapi teknikleri kullanarak kas gerginliğini azaltmaya, eklem hareketliliğini artırmaya ve ağrıyı yönetmeye çalışabilir.
 • Yürüme Eğitimi:Yürüme kabiliyetini artırmak ve güvenli yürüme becerilerini geliştirmek amacıyla özel yürüme eğitimi uygulanabilir.
 • Ev Egzersizleri:Hasta, tedavi seansları arasında düzenli olarak evde yapabileceği egzersizleri öğrenir ve uygular.

Fizik tedavi, felç sonrasında sağlıklı bir rehabilitasyon süreci için kritik bir rol oynar. Bu süreç, bireyin fonksiyonel bağımsızlığını artırmayı, yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve günlük aktivitelerini daha etkili bir şekilde sürdürmeyi hedefler. Tedavi süreci, bireyin ilerlemesine bağlı olarak düzenlenir ve fizik terapisti, hastanın motivasyonunu ve iş birliğini teşvik eder.

Fizik Tedavi Nedir?: Fizyoterapist Kimdir?

Fizyoterapist, bireylerin hareket sistemi ve fonksiyonlarını değerlendiren, fiziksel rahatsızlıklarını tedavi eden veya bu rahatsızlıkların etkilerini azaltmaya çalışan sağlık profesyonelidir. Fizyoterapistler genellikle kas-iskelet sistemi sorunları, nörolojik bozukluklar, romatolojik hastalıklar, spor yaralanmaları ve ameliyat sonrası rehabilitasyon gibi bir dizi durumla ilgilenirler.

Fizyoterapistlerin görevleri şunları içerebilir:

 • Değerlendirme: Hastaların fiziksel durumlarını değerlendirme, hareket analizi yapma, ağrı seviyelerini belirleme ve genel sağlık geçmişini göz önünde bulundurma.
 • Tanı Koyma: Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, hastanın sorunlarını tanımlama ve bir tedavi planı oluşturma.
 • Tedavi Planı: Bireysel ihtiyaçlara ve sağlık durumuna uygun bir tedavi planı oluşturma, bu planı hastayla paylaşma ve uygulama.
 • Egzersiz ve Hareket Programları: Hastaya özel egzersiz ve hareket programları tasarlama, bu programları öğretme ve sürekli olarak güncelleme.
 • Manuel Terapi: Fizyoterapistler, kas gerginliğini azaltma, eklem hareketliliğini artırma ve ağrıyı hafifletme amacıyla manuel terapi tekniklerini kullanabilirler.
 • Fiziksel Ajanlar: Elektroterapi, ultrason, sıcak-soğuk uygulamaları gibi fiziksel ajanları kullanma.
 • Eğitim ve Öğretim: Hastalara, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, postür yönetimi ve evde uygulanabilecek egzersizler gibi konularda eğitim verme.

Fizyoterapistler genellikle multidisipliner bir yaklaşım benimserler ve diğer sağlık profesyonelleriyle, özellikle doktorlar, cerrahlar, ergoterapistler, ve psikologlar gibi uzmanlarla işbirliği yaparlar. Fizyoterapistler, hastaların rehabilitasyon süreçlerinde destek sağlamak, ağrıyı yönetmek, fonksiyonel bağımsızlığı artırmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek için çalışırlar. Fizyoterapistlik, genellikle bir lisans veya yüksek lisans derecesi almayı gerektiren bir meslektir, ve bu profesyoneller genellikle yerel sağlık kuruluşları, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri veya özel kliniklerde çalışabilirler.

Turgut Kızılkan Logo
Turgut Kızılkan Logo