Felç Rehberi

Felç

Felç, sinir sisteminin bir kısmının geçici veya kalıcı olarak işlevini kaybettiği bir durumu anlatım eder. Felç çoğu zaman bir beyin kanaması, inme, spinal kord yaralanması ya da diğer sinir sistemi hastalıkları sebebiyle oluşabilir.

Felç Nedir?

Felç, vücudun muayyen bir kısmının geçici veya kalıcı olarak hareket yeteneğini yitirdiği bir durumdur. Bu vaziyet, beyin kanaması, inme, omurilik yaralanması veya diğer sinir sistemi problemleri cevabında meydana gelebilir. Felç, etkilediği bireyin yaşamını derinden etkileyebilir, çünkü hareket yeteneği, duyu veya fonksiyon kaybı şeklinde emarelerle kendini gösterir. Her felç vakası, birbirinden farklıdır; bazıları hafifçe semptomlarla geçerken, ötekiler daha ciddi neticeler doğurabilir. Tedavi çoğu zaman rehabilitasyon, fizyoterapi ve diğer terapi yöntemlerini ihtiva eder. Ancak her durumun tedavisi ve sonuçları değişiklik izah edebilir. Felç hem fizyolojik hem de romantik açıdan zorlayıcı olabilir ve bireyin ömür tarzını ve bağımsızlığını etkileyebilir.

Kısmi Felç Nedir

Kısmi felç, vücudun belirli bir bölgesinin ya da muayyen kas gruplarının felç olması durumudur. Bu tür felç, çoğu zaman sinir sisteminin bir bölümünün hasar görmesi cevabında ortaya çıkar. Örneğin, bir beyin kanaması veya inme, beyindeki belirli bir bölgeye zarar vererek vücudun yalnızca belirli bir kısmının etkilenmesine neden olabilir. Kısmi felç, etkilediği bölgeye ve nedenine bağlı olarak çeşitli semptomlarla kendini gösterebilir. Bu semptomlar arasında kas güçsüzlüğü, hissizlik, koordinasyon sorunları veya hareket kısıtlılığı bulunabilir. Tedavi genellikle rehabilitasyon, fizyoterapi ve diğer terapi yöntemlerini ihtiva eder. Kısmi felç olaylarında, tedavi çoğu zaman etkilenen bölgenin yeniden güçlendirilmesi ve fonksiyonunun en üst düzeye çıkarılması üzerine odaklanır.

Felç Neden Olur

Felç, genellikle sinir sisteminin bir kısmının hasar görmesi cevabında ortaya çıkar. Felç nedir sorusunu açıklayabilecek birkaç farklı neden olabilir:

 • İnme (beyin infaktı veya hemoraji): inme, beyin kanaması ya da beyindeki bir kan damarının tıkanması sonucunda oluşabilir. Bu konum, beyne kan akışının kesilmesi veya azalmasıyla sinir hücrelerinin ölmesine niçin olarak felce yol açabilir.
 • Travma: kafa ya da omurilik travmaları, sinir sistemi üzerindeki doğrudan etkileriyle felce niçin olabilir. Omurilik yaralanmaları, muayyen bir vücut bölgesinin felç bulunmasına yol açabilir.
 • Sinir Sıkışması veya Hasarı: sinirlerin sıkışması veya hasarı, sinir iletimini engelleyerek vücudun muayyen bölgelerinde felç oluşmasına niçin olabilir. Bu durum çoğu zaman sinirlerin sıkıştığı ya da hasar gördüğü bölgelerde ağrı, uyuşma ya da güçsüzlük şeklinde semptomlarla kendini gösterir.
 • Nörolojik Hastalıklar: Parkinson hastalığı, multipl skleroz benzer biçimde nörolojik hastalıklar, sinir sisteminde hasara yol açarak felce niçin olabilir.
 • Anormal Beyin Gelişimi: doğum öncesi ya da doğum esnasında olup biten anormal beyin gelişimi, felce yol açabilir.
 • Tümör: Beyin veya omurilik tümörleri, sinir sistemine baskı yaparak felce neden olabilir.

Bu faktörlerden herhangi biri ya da birkaçı bir araya gelmiş olarak felce sebep olabilir. Tedavi genellikle felcin altında yatan nedenin belirlenmesine ve müsait rehabilitasyon programlarının uygulanmasına dayanır.

Felç Nasıl Olur

Felç, çoğu zaman sinir sistemi üzerindeki bir sorun nedeniyle ortaya çıkar. Beyin, omurilik ya da öteki sinir liflerinde meydana gelen hasar veya işlev bozukluğu, felce yol açabilir. İşte felcin oluşumuna neden olan bazı temel faktörler:

 • İnme: inme, beyin kan akışının aniden kesilmesi veya azalması kararı doğar. Bu konum, beyin dokusunun oksijensiz kalmasına ve sinir hücrelerinin hasar görmesine niçin olabilir. İnme, hemorajik (kanama) ya da iskemik (tıkanıklık) türlerde olabilir.
 • Omurilik Yaralanmaları: omurilik yaralanmaları, omuriliğin doğrudan zarar görmesi sonucu sinir iletiminin kesilmesine veya bozulmasına yol açabilir. Bu, vücudun felç olan bölgesinin altında yer alan sinirlerin etkilenmesine neden olabilir.
 • Travma: kafa travması veya omurilik travması, sinir sistemi üzerindeki direkt etkisiyle felce neden olabilir. Özellikle kafa travmaları, beyin dokusunda hasara ve sonuç olarak felce yol açabilir.
 • Nörolojik Hastalıklar: Parkinson hastalığı, multipl skleroz benzer biçimde nörolojik hastalıklar, sinir sistemi üzerinde hasara yol açarak felce niçin olabilir.
 • Tümörler: beyin veya omurilik tümörleri, sinir sistemi üzerinde baskı yaparak felce neden olabilir.
 • Anormal Beyin Gelişimi: doğum öncesi ya da doğum sırasında olup biten anormal beyin gelişimi, felce yol açabilir.

Felç, genellikle etkilenen bireyin hareket yeteneğini, duyularını veya diğer fonksiyonlarını etkiler. Tedavi, felcin altında yatan nedenin belirlenmesi ve uygun rehabilitasyon programlarının uygulanmasıyla odaklanır.

Felç Çeşitleri

Felç, genellikle vücudun belirli bir bölgesinin ya da muayyen kas gruplarının işlev kaybıyla neticelenen bir durumdur. Felcin çeşitleri, etkilediği bölgeye, nedenine ve şiddetine göre değişiklik gösterebilir. İşte felç çeşitlerine birkaç örnek:

 • İnme (İskemik Veya Hemorajik): inme, beyne kan akışının ansızın kesilmesi veya azalması kararı kaynaklanır. İskemik inmede bir kan pıhtısı beyin kan damarlarını tıkar, hemorajik inmede ise bir kan damarı yırtılır ve kan beyin dokusuna sızar. İnme, çoğu zaman vücudun bir tarafında ya da belirli bir bölgesinde felce niçin olur.
 • Transmiyelit İskemik Atak (Tia): bu, kısa süreli bir inme türüdür ve çoğu zaman semptomlar birkaç dakika ile birkaç saat içinde süre gelir. Tia, geçici felç semptomlarına neden olabilir sadece kalıcı hasara yol açmaz.
 • Omurilik Felci: omurilik felci, omuriliğin doğrudan zarar görmesi sonucu oluşabilir. Bu, belirli bir vücut bölgesinin veya bölümlerinin felç bulunmasına niçin olabilir. Omurilik yaralanmaları ya da tümörler bu tür felce yol açabilir.
 • Bel Felci: Bell felci, yüz kaslarını test eden yedinci kafa siniri etkilendiğinde ortaya çıkar. Bu, yüzün bir tarafında ani düşük ya da tam nüzulle sonuçlanır.
 • Spastik Felç: spastik felç, beynin hareket sisteminden sorumlu olan motor korteksinin hasar görmesi cevabında ortaya çıkar. Bu tür sorunlarda, etkilenen vücut bölgesi kasları aşırı kasılır ve kontrolsüz hareket edebilir.

Bu ancak birkaç örnektir ve felcin çeşitleri, bir dizi farklı faktöre bağlı olarak değişebilir. Tedavi ve rehabilitasyon genellikle felcin türüne, şiddetine ve etkilerine göre belirlenir.

Geçici Felç

Geçici felç, geçici olarak hareket kaybına veya fonksiyon kaybına neden olan bir durumdur. Bu tür felç, genellikle sinir sistemi geçici bir bozukluğu ya da geçici bir durumuyla ilişkilidir. İşte geçici felç örnekleri:

 • Geçici İskemik Saldırı (Tia): tia, beyne giden kan akışının kısa süreli olarak kesilmesi sonucu ortaya çıkar. Bu vaziyet, bir inme şeklinde semptomlara neden olabilir, ancak semptomlar çoğu zaman birkaç dakika ile birkaç saat arasında devam eder ve kalıcı hasara yol açmaz.
 • Kol ya da Bacak Felci: geçici felç, belirli bir kolda ya da bacakta meydana gelebilir ve çoğu zaman bir süre sonra kendiliğinden iyileşir. Sinir sistemindeki geçici bir bozukluk veya baskı kararı ortaya çıkabilir.
 • Geçici Spastik Felç: geçici spastik felç, kasların ani bir şekilde aşırı kasılması sonucu ortaya çıkabilir. Bu vaziyet, beyin veya omurilikteki geçici bir anormallikten kaynaklanabilir.
 • Geçici Bel Felci: Bell felci, yüz kaslarını test eden yedinci kafa sinirinin geçici olarak etkilenmesi sonucu kaynaklanır. Bu durum, yüzün bir tarafında ani düşük veya tam felçle neticelenir ve çoğu zaman birkaç hafta arasında kendiliğinden iyileşir.

Geçici felç durumları ciddiye alınmalı ve bir esenlik uzmanı tarafınca değerlendirilmelidir. Sebeplerinin belirlenmesi ve müsait tedavi planının oluşturulması önemlidir.

Kısmi Felç

Kısmi felç, vücudun belirli bir bölgesinin ya da belirli kas gruplarının felç olması durumudur. Bu tür felç, çoğu zaman sinir sisteminin muayyen bir kısmının hasar görmesi ya da işlevini kaybetmesi kararı ortaya çıkar. İşte kısmi felçle alakalı bazı özellikler:

 • Tesir Alanı: kısmi felç, genellikle vücudun bir tarafında ya da belirli bir bölgesinde meydana gelir. Örneğin, yalnızca bir kol veya bacak felç olabilir. Bu, felcin etkilediği sinirlerin veya beyin bölgelerinin belirli bir kısmının hasar görmesinden kaynaklanabilir.
 • Semptomlar: kısmi felç semptomları, etkilenen bölgeye ve hasarın ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Bu semptomlar içinde kas güçsüzlüğü, hissizlik, uyuşma, konuşma zorlukları ya da koordinasyon bozuklukları bulunabilir. Semptomlar, felcin nedenine ve etkilediği bölgeye bağlı olarak farklılık izah edebilir.
 • Nedenler: kısmi felç, genellikle beyin kanaması, inme, omurilik yaralanması, nörolojik hastalıklar ya da sinir sıkışması benzer biçimde durumlar kararı oluşabilir. Bu durumlar, sinir iletimini engelleyerek veya sinir hücrelerinin hasar görmesine yol açarak felce neden olabilir.
 • Tedavi: kısmi felcin tedavisi, altında yatan nedenin belirlenmesine ve müsait rehabilitasyon programlarının uygulanmasına dayanır. Fizyoterapi, konferans terapisi, ilaç tedavisi ve öteki terapi şekilleri kullanılabilir. Tedavi, felcin şiddetine, etkilediği bölgeye ve hastanın genel sağlık durumuna göre kişiye özel olarak planlanmalıdır.

Kısmi felç, etkilediği ferdin yaşam kalitesini ve günlük yaşam aktivitelerini etkileyebilir. Bundan dolayı, uygun tedavi ve rehabilitasyonun yanı sıra destekleyici bir yaklaşım da önemlidir.

İskemik Felç

İskemik felç, beyin dokusuna kan akışının yetersizliği veya tamamen kesilmesi kararı oluşan bir tür felçtir. İskemik felç, beyin kan damarlarının tıkanması sonucu oluşan bir türdür. İşte iskemik nüzulle alakalı bazı önemli bilgiler:

 • Nedenler: iskemik felcin en yaygın nedeni, beyinde bir kan pıhtısının ya da plak oluşumunun bir arteri tıkamasıdır. Bu vaziyet, arterlerin daralması veya tıkanması sonucu beyin dokusunun oksijensiz kalmasına neden olur.
 • Semptomlar: iskemik felç semptomları çoğu zaman ani bir halde ortaya çıkar. Semptomlar, etkilenen bölgeye ve felcin şiddetine bağlı olarak değişebilir. Yaygın semptomlar içinde yüzde ya da vücudun bir tarafında ansızın güçsüzlük, uyuşma, konuşma güçlüğü, balans kaybı veya görme problemleri bulunabilir.
 • Tanı ve Tedavi: iskemik felç tanısı, genellikle nörolojik muayene, Görüntüleme testleri (mri veya ct taramaları) ve kan testleri ile konur. Tedavi, felcin etkilerini azaltmak ve tekrarını önlemek için acil müdahale gerektirir. Tedavi, trombolitik ilaçların veya trombektomi prosedürlerinin (kan pıhtılarını çıkarmak için) kullanılmasını içerebilir.
 • Rehabilitasyon: Felçten sonra, fizyoterapi, konuşma terapisi ve öteki rehabilitasyon şekilleri, etkilenen kişinin fonksiyonel bağımsızlığını tekrar kazanmasına yardımcı olabilir. Bu rehabilitasyon süreci, felcin etkilediği ferdin gereksinimlerini ve durumuna göre özelleştirilir.

İskemik felç, acil müdahale gerektiren ciddi bir durumdur. Erken tanı ve tedavi, felcin etkilerini azaltabilir ve hastanın iyileşme şansını artırabilir. Bundan dolayı, felç emareleri görüldüğünde hemen tıbbi yardım alınması önemlidir.

Felç Belirtileri?

Felç, ani olarak ortaya çıkabilen ve ciddi sonuçlara neden olabilen bir durumdur. Felç emareleri, çoğu zaman beklenmedik bir şekilde meydana gelir ve hızlı tıbbi müdahale gerektirir. İşte felç belirtileri:

 • Yüzde Asimetri: Bir felç başladığında, kişinin yüzünde asimetri veya kargaşa belirgin olabilir. Kişi bir tarafta gülümsediğinde veya ağzını kapattığında, yüzünün bir tarafı normalden farklı bir halde düşebilir ya da düzensizleşebilir.
 • Kol ya da Bacak Zayıflığı: Felç, bir kol ya da bacağın ani zayıflığına ya da güçsüzlüğüne neden olabilir. Şahıs bu ekstremiteyi normal şekilde hareket ettiremez ya da hissetmekte zorlanabilir.
 • Konuşma Zorluğu: felç, konferans kabiliyetini etkileyebilir. Şahıs anlaşılmaz veya anormal konuşabilir, kelime seçiminde zorluk yaşayabilir ya da konuşmayı tamamen kaybedebilir.
 • Denge Kaybı ve Koordinasyon Problemleri: felç, dengede güçlük yaşanmasına veya koordinasyon problemlerine niçin olabilir. Kişi ayakta durmada veya yürümekte zorlanabilir.
 • Görsel Bozukluklar: felç, görme problemlerine neden olabilir. Bu problemler arasında ani görme kaybı, çift görme ya da görüş alanında deformasyona uğramış bulunabilir.
 • Baş Ağrısı: felç ara sıra ani ve şiddetli baş ağrısı ile başlayabilir. Bu durum, özellikle kanama tipi inmelerde görülebilir.

Bu belirtiler, inme ya da öteki felç türlerinde ortaya çıkabilir. Bu semptomlar hepimiz için farklılık izah edebilir ve felç şiddeti, etkilediği bölgeye ve nedenine bağlı olarak değişebilir. Şayet felç belirtileri fark edilirse, derhal acil tıbbi yardım almak önemlidir. Her dakika, felcin etkilerini azaltma ve hastanın iyileşme şansını artırma açısından kritiktir.

Sinirsel Felç Belirtileri

Kısmi Felç Belirtileri

Kısmi felç, vücudun belirli bir bölgesinin ya da belirli kas gruplarının felç olması durumudur. Emareler arasında kas zayıflığı, hissizlik, koordinasyon problemleri ve konuşma güçlüğü bulunur. Her bireyde emareler değişiklik izah edebilir ve tedavi, felcin nedenine, şiddetine ve etkilediği bölgeye bağlı olarak değişmiş olur. Tedavi çoğu zaman rehabilitasyon ve fizyoterapiyi içerir.

Bacakta Felç Belirtileri

Bacakta felç emareleri şunları ihtiva eder: kas zayıflığı ya da güçsüzlük: bacak kaslarında kontrol kaybı veya güçsüzlük. Hissizlik veya uyuşma: bacakta hissizlik veya uyuşma hissi. Balans kaybı ve koordinasyon problemleri: ayakta durma ya da adım atma esnasında balans problemleri. Konferans güçlüğü: bazı durumlarda, beynin etkilendiği bir felç olayında konuşma güçlüğü de yaşanabilir. Diğer belirtiler: baş ağrısı, görme problemleri veya duygu değişiklikleri şeklinde belirtiler görülebilir. Tedavi, felcin nedenine, şiddetine ve bireysel duruma göre değişmiş olur ve rehabilitasyon çoğu zaman önemlidir.

Omurilik Felcinde İyileşme Belirtileri

Omurilik felcinde iyileşme emareleri, felcin tipine, şiddetine ve ferdin tedaviye olan yanıtına bağlı olarak değişiklik izah edebilir. Ancak bazı yaygın iyileşme emareleri şunlar olabilir:

 • Hareket Yeteneğinde İyileşme: omurilik felci daha sonra, felcin şiddetine bağlı olarak hareket yeteneğinde iyileşme gözlemlenebilir. Bu iyileşme, kademeli olarak gerçekleşebilir ve fizyoterapi ya da rehabilitasyonun yanı sıra muayyen egzersizlerle desteklenebilir.
 • Duyusal İyileşme: omurilik felcinin etkilediği bölgeye bağlı olarak, duyusal iyileşme gözlemlenebilir. Şahıs, felçten etkilenen bölgelerde hissizlik veya uyuşma hissinde azalma ya da düzelme yaşayabilir.
 • Sprinter Testinde İyileşme: omurilik felci daha sonra idrar ve dışkı testinde iyileşme görülebilir. Bu, kişinin idrar yapma ve dışkılama vakitlerini test etme kabiliyetinde artışı içerebilir.
 • İşlevsel Bağımsızlıkta Artış: şahıs, omurilik felci sonrasında günlük yaşam aktivitelerini daha bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilir hale gelebilir. Bu, kişinin yeme, içme, giyinme ve öteki temel aktivitelerdeki bağımsızlığının artması anlama gelir.
 • Konuşma ve Teneffüs İyileşmesi: omurilik felci hemen sonra teneffüs fonksiyonlarında ve konuşma yeteneğinde iyileşme gözlemlenebilir. Bu, bireyin teneffüs gücünde artış ya da daha net ve anlaşılır konferans şeklinde emarelerle kendini gösterebilir.

Omurilik felcindeki iyileşme belirtileri bireyden bireye değişiklik gösterebilir ve çoğu zaman uzun bir müddetçe gerektirir. Uygulanan tedavi yöntemleri ve rehabilitasyon programları da iyileşme dönemini etkileyebilir.

Boyun Fıtığı Felç Belirtileri

Boyun fıtığı, boyun omurlarında bulunan disklerin zayıflaması ya da hasar görmesi sonucu omuriliği çevreleyen sinirlerin sıkışması veya tahriş olması niteliğinde ortaya çıkar. Bu konum, boyundaki ağrı ve rahatsızlığın yanı sıra muayyen durumlarda felç benzeri semptomlara da yol açabilir. Boyun fıtığı felç belirtileri içinde genellikle aşağıdakiler bulunur:

 • Kol ve Bacak Güçsüzlüğü: boyun fıtığı omuriliği sıkıştırarak kollar ve bacaklarda güçsüzlük veya his kaybına neden olabilir. Bu, kişinin düzgün aktivitelerini yerine getirmesini zorlaştırabilir.
 • El ve Ayakta Uyuşma veya Karıncalanma: sinirlerin sıkışması sonucu boyun fıtığı, ellerde ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma veya duyu yitirilmesine neden olabilir.
 • Denge Kaybı ve Koordinasyon Problemleri: boyun fıtığı, sinirlerin etkilenmesiyle dengede zorluk veya koordinasyon problemlerine yol açabilir. Bu, bireyin yürüme ya da diğer hareketlerde istikrarını kaybetmesine niçin olabilir.
 • Kas Spazmları: boyun fıtığı, boyun kaslarında spazmlara niçin olabilir. Bu, boyun hareketlerinde sınırlama veya ağrıya niçin olabilir.
 • İdrar ya da Dışkı Kontrolünde Problemler: ender durumlarda, boyun fıtığı omuriliği sıkıştırarak idrar veya dışkı kontrolünde sorunlara yol açabilir.

Boyun fıtığı felç belirtileri, kişiden kişiye değişim gösterebilir ve belirtilerin şiddeti, fıtığın yerine, boyutuna ve sinirleri iyi mi etkilediğine bağlı olarak değişebilir. Bu belirtilerden herhangi biri ayrım edildiğinde, derhal tıbbi yardım alınması önemlidir.

Geçici Felç Belirtileri

Geçici felç, vücudun belirli bir bölgesinde veya kas grubunda kısa süreli olarak kontrol yitirilmesine veya hareket kısıtlılığına neden olan bir durumdur. Geçici felç emareleri, şu şekilde olabilir:

 • Ani Hareket Kaybı: geçici felç sırasında, etkilenen bölgede ani bir şekilde hareket kaybı ya da güçsüzlük yaşanabilir. Bu, kişinin muayyen bir bölgesini hareket ettirememe ya da normal işlevlerini yerine getirememe hissi olarak kendini izah edebilir.
 • Hissizlik veya Uyuşma: geçici felç, etkilenen bölgede geçici olarak his yitirilmesine ya da uyuşmaya niçin olabilir. Bu durum, genellikle etkilenen bölgeye dokunulduğunda veya hareket ettirildiğinde hissedilir.
 • Konuşma Güçlüğü: bazı geçici felç vakalarında, beyin ile ilgili nörolojik problemler nedeniyle konuşma güçlüğü yaşanabilir. Bu, anlaşılmaz konuşma veya konuşma kabiliyetinde geçici bir kayıp olarak kendini gösterebilir.
 • Denge Kaybı ve Koordinasyon Problemleri: geçici felç, etkilenen bölgenin balans ve koordinasyonunu etkileyebilir. Bu da ferdin ayakta durma ya da yürüme yeteneğinde kısa süreli bir bozulmaya neden olabilir.
 • Görme Problemleri: ender durumlarda, geçici felç geçici görme sorunlarına niçin olabilir. Bu konum, görme bulanıklığı, çift görme ya da görüş alanında yitik şeklinde ortaya çıkabilir.

Geçici felç emareleri, çoğu zaman birkaç dakika ile birkaç saat arasında süre gelir ve sonrasında kendiliğinden düzelir. Bununla birlikte, geçici felç emareleri fark edildiğinde, derhal tıbbi yardım alınması önemlidir çünkü bu emareler, altta yatan ciddi bir tıbbi durumun işareti olabilir.

Yüz Felç Belirtileri

Yüz felci, yüz kaslarını test eden yedinci kafa sinirinin geçici veya kalıcı olarak etkilenmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Yüz felci belirtileri genellikle aşağıdaki gibi olabilir:

 • Asimetrik Yüz: yüz felci genellikle yüzün bir tarafında bariz bir asimetriye neden olur. Bu durumda, yüzün bir tarafı normalden daha düşük ya da sarkık görünebilir.
 • Yüzde Kasılmalar ya da Kas Güçsüzlüğü: yüz felci, etkilenen taraftaki yüz kaslarında ani kasılmalar veya güçsüzlük hissi yaratabilir. Bu, yüz ifadelerinin normalden farklı olmasına neden olabilir.
 • Göz Problemleri: yüz felci sırasında, etkilenen taraftaki göz kapağında düşme ya da kapanma zorluğu görülebilir. Gözlerin kapanmaması, kornea kuruluğu ve göz enfeksiyonları riskini artırabilir.
 • Ağızda Asimetri: yüz felci, ağızın bir tarafında asimetriye niçin olabilir. Bu durumda, ağız köşesi normalden daha düşük veya kalkık görünebilir.
 • Konuşma Sıkıntısı: yüz felci, konuşmayı etkileyebilir ve konferans esnasında muayyen seslerin ya da harflerin doğru bir şekilde üretilmesini zorlaştırabilir.
 • Yüzde Hissizlik ya da Uyuşma: bazı durumlarda, yüz felci etkilenen tarafta hissizlik veya uyuşma hissine neden olabilir. Bu vaziyet, yüzün bir kısmında his kaybı olarak kendini gösterebilir.

Yüz felci belirtileri ani olarak ortaya çıkabilir ve genellikle birkaç gün arasında en bariz noktaya ulaşır. Tedavi genellikle kortikosteroidler, fizyoterapi ve yüz egzersizleri şeklinde yöntemleri içerir. Yüz felci belirtileri fark edildiğinde, hemen tıbbi yardım alınması önemlidir.

Bel Fıtığında Felç Belirtileri

Bel fıtığı, omurga üzerindeki disklerin zayıflaması veya yer değiştirmesi sonucu omurilik sinirlerine baskı yapması durumudur. Bel fıtığı olan bir kişide felç belirtileri genellikle şiddetli durumlarda ortaya çıkabilir ve genellikle belirli bir bölgede yoğunlaşır. Ancak, her bel fıtığı vakasında felç gelişmez ve bu belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Felç belirtileri şunları içerebilir:

 • Şiddetli Ağrı: Bel fıtığı genellikle şiddetli bel ağrısına neden olur. Bu ağrı genellikle bacaklara da yayılabilir ve uzun süre ayakta durma veya oturma gibi aktivitelerle artabilir.
 • Hareket Kısıtlılığı: Bel fıtığı olan kişilerde belirli hareketlerde kısıtlılık ve zorlanma hissedilebilir. Özellikle bükülme, eğilme veya yük kaldırma gibi hareketler sırasında ağrı ve kısıtlılık olabilir.
 • Hissizlik ve Uyuşukluk: Omurilik sinirlerine baskı yapılması sonucu, bacaklarda veya ayaklarda hissizlik, karıncalanma veya uyuşukluk hissedilebilir.
 • Zayıflık: Omurilik sinirlerine baskı yapılması, bacaklarda veya ayaklarda güç kaybına neden olabilir. Bu durumda kişi normalde yapabildiği aktivitelerde zorluk yaşayabilir.
 • Bağırsak ve Mesane Problemleri: Omurilik sinirlerine baskı yapılması, bağırsak ve mesane kontrolünde sorunlara neden olabilir. Bu durumda idrar yapma veya dışkılama kontrolünde güçlükler yaşanabilir.
 • Felç: Bel fıtığı çok ciddi durumlarda omurilik üzerindeki baskı nedeniyle felç oluşabilir. Bu durumda kişi belirli bir bölgede veya vücudun tamamında hareket kaybı yaşayabilir.

Bel fıtığından şüphelenen veya bu belirtileri hisseden bir kişi derhal bir doktora başvurmalıdır. Erken teşhis ve tedavi, olası komplikasyonları önlemek için önemlidir. Bel fıtığı tedavisi genellikle ilaçlar, fizik tedavi, egzersizler ve nadiren cerrahi müdahaleyi içerebilir.

Felç Tedavi Yöntemleri

Felç tedavisi, felce niçin olan durumun tipine, şiddetine ve hastanın genel sıhhat durumuna bağlı olarak değişim izah edebilir. Ancak, felç tedavisinde çoğu zaman şu yöntemler kullanılır:

 • Acele Müdahale: felç niteliğinde derhal acil servise başvurulmalıdır. Acil serviste hastanın durumu değerlendirilir ve lüzumlu tedbirler alınır.
 • İlaç Tedavisi: felç tedavisinde kullanılan devalar çoğu zaman kan pıhtılaşmasını önlemek, kan dolaşımını çoğaltmak ya da beyin dokusunu korumak için kullanılır. Özellikle iskemik nüzullerde (kan pıhtısı tıkanması sonucu oluşan felçler) pıhtı eritici devalar ya da kan sulandırıcılar kullanılabilir.
 • Fizik Tedavi: felçli hastalar çoğu zaman fizik tedavi programlarına dahil edilirler. Fizik tedavi, kas gücünü ve hareket yeteneğini geri kazanmasına yardımcı olabilir. Egzersizler, streç hareketleri ve kas güçlendirme aktiviteleri içerebilir.
 • Konuşma ve Yutma Terapisi: felç sonucu konferans ve yutma yeteneği etkilenebilir. Konferans terapisi ve yutma terapisi, hastanın yazışma becerilerini geliştirmeye ve beslenme problemlerini önlemeye yardımcı olabilir.
 • Beslenme Ve Rejim: Bütün hastaların sağlıklı beslenmesi ve ehil sıvı alması önemlidir. Diyetisyenler çoğu zaman hastaların beslenme ihtiyaçlarını değerlendirir ve uygun bir rejim planı oluşturur.
 • Rehabilitasyon: felç sonrası rehabilitasyon programları, hastanın günlük yaşam aktivitelerine geri dönmesine ve bağımsızlığının çoğaltmasına yardımcı olabilir. Rehabilitasyon programları çoğu zaman fizik tedavi, konferans terapisi ve psikolojik destek gibi çeşitli hizmetleri içerebilir.
 • Cerrahi Müdahale: bazı durumlarda, felce neden olan durumu düzeltmek ya da komplikasyonları önlemek için cerrahi müdahale gerekebilir. Örneğin, beyin kanaması benzer biçimde belirli durumlarda cerrahi tedavi gerekebilir.

Felç tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve çoğu zaman uzun süreli bir periyodu kapsar. Her hasta farklı olduğundan, tedavi planı bireysel ihtiyaçlara ve duruma göre uyarlanmalıdır.

Felç Fizik Tedavi

Felçli hastalar için fizik tedavi önemli bir role sahiptir. Felç sonrası fizik tedavi, hastanın kas gücünü artırması, hareket kabiliyetini geri kazanması, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilmesi ve bağımsızlığını artırması amacıyla uygulanır. Felçli hastalar için fizik tedavi aşağıdaki kısımları içerebilir:

 • Değerlendirme ve Planlama: fizik tedavi dönemi, hastanın durumunun değerlendirilmesiyle adım atar. Bir fizyoterapist, hastanın hareket kabiliyeti, kas gücü, elastikiyet, dengesi ve koordinasyonu benzer biçimde faktörleri değerlendirir. Bu değerlendirme cevabında, hastanın gereksinimlerin müsait bir tedavi planı oluşturulur.
 • Hareket Egzersizleri: felçli hastalar için en temel fizik tedavi yöntemi hareket egzersizleridir. Hareket egzersizleri, felçli uzuvlarda hareketliliği çoğaltmak, kas gücünü ve dayanıklılığını çoğaltmak için uygulanır. Egzersizler çoğu zaman yatağa bağlı hastalar için edilgen hareketler şeklinde başlar ve hemen sonra hasta aktif olarak katılım gösterebilir.
 • Kas Güçlendirme: felç sonrası kas zayıflığı sık görülür. Bu nedenle, kas güçlendirme egzersizleri önemlidir. Direnç bandı, ağırlık egzersizleri ya da vücut ağırlığı ile yapılan egzersizler kullanılabilir.
 • Esnetme Egzersizleri: felçli hastalarda kasların sıkışması veya kasılması yaygın bir sorundur. Esnetme egzersizleri, kasların esnekliğini artırır, kas spazmlarını azaltır ve eklem hareketliliğini iyileştirir.
 • Balans ve Koordinasyon Egzersizleri: felçli hastaların dengesizlik ve koordinasyon problemleri olabilir. Bu nedenle, denge ve koordinasyonu geliştiren egzersizler uygulanır. Örneğin, denge tahtası ya da denge topu kullanılabilir.
 • Adım Atma Rehabilitasyonu: felç sonrası adım atma yeteneğini yine kazanmak önemlidir. Adım atma rehabilitasyonu, hasta için özel olarak tasarlanmış egzersizler içerebilir ve adım atma cihazları veya destek sunar kullanılabilir.
 • Destekleyici Cihazlar: felçli hastaların hareket yeteneğini artırmak ve güvenirliğini sağlamak için çeşitli destekleyici cihazlar kullanılabilir. Örneğin, yürüme çubukları, tekerlekli iskemle veya yürüteç gibi cihazlar kullanılabilir.

Fizik tedavi programı, hastanın durumuna ve gereksinimlerine nazaran düzenlenir ve sürekli olarak değerlendirilir ve güncellenir. Ek olarak, felçli hastaların fizik tedavi sürecinde motivasyonlarını çoğaltmak ve moral desteği sağlamak da önemlidir.

Felç Tedavisi

Felç tedavisi, felce neden olan temel sorunu hedef alır ve hastanın bireysel durumuna bakılırsa uyarlanır. Felç tedavisi genellikle multidisipliner bir yaklaşımı gerektirir ve şu unsurları içerebilir:

 • Acil Müdahale: felç emareleri ortaya çıktığında, hemen acele servise başvurulmalıdır. Burada hastanın durumu değerlendirilir ve gerekli acele tedbirler alınır. Acil müdahale, felcin şiddetini ve neticelerini minimize etmede tehlikeli sonuç öneme sahiptir.
 • İlaç Tedavisi: felç tedavisinde kullanılan ilaçlar, felcin türüne ve nedenine bağlı olarak değişim gösterebilir. İskemik nüzullerde (beyin damarlarının tıkanması), pıhtıları eritmeye ya da yeni pıhtıların oluşmasını önlemeye yardımcı olan kan inceltici devalar veya pıhtı eritici ilaçlar kullanılabilir. Hemorajik nüzullerde (beyin kanaması), tansiyonu düşürmeye ve beyin dokusunu korumaya yönelik ilaçlar kullanılabilir.
 • Fizik Tedavi: felçli hastaların rehabilitasyonu için fizik tedavi önemlidir. Fizik tedavi, kas gücünü yine kazandırmak, hareket yeteneğini artırmak, dengeyi iyileştirmek ve günlük ömür aktivitelerini gerçekleştirebilme becerilerini geliştirmek için çeşitli egzersizler, masajlar ve öteki şekilleri ihtiva eder.
 • Konferans ve Yutma Terapisi: felç, konuşma ve yutma kabiliyetini de etkileyebilir. Bu yüzden, konuşma terapistleri ve diyetisyenler, felçli hastalara konferans terapisi ve yutma terapisi şeklinde hizmetler sunabilirler. Bu terapiler, dil ve yutma becerilerini geliştirmeye yöneliktir.
 • Cerrahi Müdahale: bazı durumlarda, felce neden olan durumu düzeltmek ya da komplikasyonları önlemek için cerrahi müdahale gerekebilir. Örneğin, beyin tümörleri veya anevrizmalar benzer biçimde muayyen durumlarda cerrahi tedavi gerekebilir.
 • Rehabilitasyon: felç sonrası rehabilitasyon programları, hastanın fonksiyonel bağımsızlığını artırmaya ve günlük yaşam aktivitelerine geri dönmesine destek sunar. Bu, fizik tedavi, konferans terapisi, yutma terapisi, psikolojik destek ve toplumsal hizmetler gibi çeşitli hizmetleri içerebilir.

Felç tedavisi, hastanın durumuna bağlı olarak değişir ve çoğu zaman uzun süreli bir dönemi kapsar. Bu nedenle, tedavi planı düzenli olarak gözden geçirilmeli ve hastanın ilerlemesine göre ayarlanmalıdır. Ek olarak, tedaviye ayrıca, felç risk faktörlerini kontrol altında tutmak için sağlıklı bir ömür biçimi benimsemek önemlidir.

Yüz Felcine Ne İyi Gelir?

Yüz felci (fasiyal paralizi), yüz kaslarını test eden yüz sinirinin (fasiyal sinir) geçici ya da kalıcı olarak hasar görmesi sonucunda yüzün bir tarafında kasların felç olması durumudur. Yüz felci tedavisi, genellikle hastanın durumunun nedenine bağlı olarak değişmiş olur ve bir tabip tarafınca yönlendirilmelidir. Ancak, yüz felci semptomlarını hafifletmek veya iyileştirmek için aşağıdaki bazı yöntemler yardımcı olabilir:

 • Dinlenme ve Stres Yönetimi: yüz felci semptomlarını hafifletmek için dinlenme önemlidir. Ek olarak, stresin semptomları kötüleştirebileceği bilindiğinden, stres yönetimi teknikleri (meditasyon, derin nefes alma egzersizleri, yoga şeklinde) kullanılabilir.
 • Yüz Egzersizleri: yüz felci semptomlarını hafifletmek ve yüz kaslarının gücünü tekrar kazanmak için muayyen yüz egzersizleri yapılabilir. Bu egzersizler, yüz ifadelerini kontrol etmeye ve kasları güçlendirmeye yöneliktir. Bir fizyoterapist ya da konferans terapisti, müsait egzersizleri önermek için yardımcı olabilir.
 • Isı ve Soğuk Uygulama: sıcak ve soğuk kompresler, yüz felci semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bu tür uygulamaları yapmadan önce bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.
 • Yüz Masajı: hafifçe bir halde meydana getirilen yüz masajı, yüz kaslarının gevşemesine ve kan dolaşımının artmasına yardımcı olabilir. Sadece, masaj yaparken çok fazla baskı uygulanmaması ve yüz sinirine zarar verilmemesi önemlidir.
 • Göz Bakımı: yüz felci sebebiyle göz kapanma güçlüğü yaşanabilir, bu durumda gözlerin korunması önemlidir. Göz kuruluğunu önlemek ve gözleri korumak için göz damlaları kullanılabilir ve gece boyunca göz bandı takılabilir.
 • Beslenme: sağlıklı bir beslenme, vücudun iyileşme periyodunu destekleyebilir. Antioksidan açısından zengin besinler tüketmek ve yeterli oranda su içmek önemlidir.

Yüz felci tedavisi bireysel ihtiyaçlara bakılırsa değişir ve bir doktorun rehberliğinde yapılmalıdır. Bu nedenle, semptomlarınızı hafifletmek veya iyileştirmek için hangi yöntemlerin en uygun bulunduğunu belirlemek için bir esenlik uzmanına danışmanız önemlidir.

Yüz Felcine Kesin Çözüm

Yüz felci (fasiyal paralizi), birçok farklı nedenden kaynaklanabilir ve her kişinin durumu farklıdır, bu nedenle kati bir çözüm laf mevzusu değildir. Sadece, yüz felci tedavisinde bazı yöntemler ve tedavi seçenekleri vardır. Tedavi, felcin nedenine, şiddetine ve ferdin genel esenlik durumuna bağlı olarak belirlenir. İşte yüz felci tedavisi için bazı yaygın yöntemler:

 • İlaç Tedavisi: steroidler, antiviral ilaçlar ve ağrı kesiciler benzer biçimde devalar, yüz felci semptomlarını hafifletmek için kullanılabilir. Steroidlerin özellikle ilk başta kullanılması, felcin şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Fizik Tedavi: yüz felci rehabilitasyonunda fizik tedavi önemli bir rol oynar. Fizik tedavi, yüz kaslarını güçlendirmeye ve hareketliliği geri kazanmaya yardımcı olabilir. Bu fizik tedavi programları çoğu zaman yüz egzersizlerini, masajı ve diğer teknikleri ihtiva eder.
 • Elektro Stimülasyon (EMS): elektro stimülasyon, yüz kaslarını uyararak kasların güçlenmesine ve kas testinin geri kazanılmasına yardımcı olabilir. Bu metot çoğu zaman fizik tedavi seanslarında kullanılır.
 • Botulinum Toksin (Botox) Enjeksiyonları: Botox enjeksiyonları, yüz felci nedeniyle oluşan kas spazmlarını ve aşırı kasılmaları test etmeye yardımcı olabilir.
 • Cerrahi Müdahale: nadir durumlarda, yüz felci tedavisinde cerrahi müdahale gerekebilir. Özellikle yüz sinirindeki hasarın düzeltilmesi ya da kaslara bağlı sinirlerin onarılması gerekebilir.
 • Psikolojik Yardımcı: yüz felci, fiziksel etkilerinin yanı sıra psikolojik etkilere de niçin olabilir. Bundan dolayı, ruhsal destek ve danışmanlık, hastanın psikolojik olarak iyileşmesine ve yaşamla başa çıkma becerilerinin gelişmesine yardımcı olabilir.

Yüz felci tedavisi, her bireyin durumuna bakılırsa özelleştirilir ve bir oldukça durumda tam bir iyileşme sağlanabilir. Sadece, iyileşme periyodu zaman alabilir ve sabır gerektirebilir. Tedavinin etkinliği ve sonuçları, tedavinin başlangıcından itibaren düzenli olarak takip edilmelidir.

Sol Taraf Felç İyileşme Süresi

Sol taraf felç, bir oldukça faktöre bağlı olarak değişen bir durumdur. Felcin şiddeti, sebebi, hastanın yaş, genel sıhhat durumu ve tedaviye ne kadar erken başlandığı gibi faktörler iyileşme sürecini etkiler. Bu yüzden, her bireyin iyileşme süresi farklı olabilir ve net bir süre belirtmek zordur. Genellikle beyne pıhtı atması sol taraf felç oluşmasına niçin olabiliyor.

Genel olarak, hafif ve orta şiddetteki nüzullerde, iyileşme periyodu birkaç haftadan birkaç ay ya da daha uzun bir süreye kadar değişebilir. Felcin ilk birkaç haftasında belirgin bir iyileşme görülebilirken, tam iyileşme periyodu daha uzun vakit alabilir. Bazı durumlarda, tam iyileşme hiçbir vakit gerçekleşmeyebilir ve hastanın ömür boyu belirli kısıtlılık olabilir.

Hastanın tedavi dönemi boyunca tertipli olarak doktoru tarafından takip edilmesi ve lüzumlu tedavi şekillerinin uygulanması iyileşme periyodunu destekleyebilir. Fizik tedavi, konuşma terapisi, ilaç tedavisi ve öteki rehabilitasyon şekilleri benzer biçimde tedavi seçenekleri, iyileşme dönemini hızlandırabilir ve hastanın ömür standardını artırabilir.

Sadece, unutulmamalıdır ki her konum farklıdır ve bazı hastalarda tam iyileşme olası olmayabilir. Bu yüzden, sol taraf felçli bir hastanın iyileşme dönemi, bireysel durumu dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Sol taraf felci niteliğinde, fizik tedavi hareketleri, felçli tarafın hareket yeteneğini artırmak, kas gücünü geri kazanmıştırlar ve günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirebilmek için önemlidir. Fizik tedavi hareketleri, felçli tarafın esnekliğini artırabilir, kasları güçlendirebilir ve dengeyi iyileştirebilir. İşte sol taraf felçli hastalar için bazı yaygın fizik tedavi hareketleri:

Edilgen Hareketler: felçli tarafın hareket yeteneğini artırmak için pasif hareketler yapılabilir. Bu hareketler, felçli tarafın eklem hareketliliğini artırır ve kasların esnekliğini korur. Örneğin, fizyoterapistin yardımıyla felçli kolu ya da bacağı yavaşça hareket ettirebilirsiniz.

Etken Egzersizler: Felçli tarafın kendi başına hareket etmesini teşvik etmek için aktif egzersizler yapılabilir. Bunlar, felçli tarafın kas gücünü ve dayanıklılığını artırmaya yardımcı olur. Örneğin, felç kol ya da bacak için basit direnç egzersizleri yapılabilir.

Balans Egzersizleri: felç tarafın denge becerilerini geliştirmek için denge egzersizleri yapılabilir. Bu egzersizler, felçli tarafın ayakta durma ya da yürüme sırasında balans sağlamasına yardımcı olabilir. Örneğin, tek ayak üzerinde durma ya da balans tahtası kullanma benzer biçimde egzersizler yapılabilir.

Koordinasyon Egzersizleri: felç tarafın koordinasyonunu çoğaltmak için koordinasyon egzersizleri yapılabilir. Bu egzersizler, felçli tarafın farklı kas gruplarını koordine etmesine ve hareketleri daha doğru bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olabilir. Örneğin, elde nesneleri tutma ve serbest bırakma egzersizleri yapılabilir.

Yürüme Rehabilitasyonu: eğer felçli tarafın bacakları etkilenmişse, yürüme rehabilitasyonu önemlidir. Bu, felçli tarafın adım atma yeteneğini tekrar kazanmasına ve adım atma sırasında balans sağlamasına yardımcı olabilir. Özel yürüme cihazları ya da destek sunar kullanılarak adım atma egzersizleri yapılabilir.

Bu egzersizler, bir fizyoterapist tarafınca bireysel ihtiyaçlara ve duruma nazaran uyarlanmalıdır. Felç hastaların fizik tedavi programı, tertipli olarak değerlendirilmeli ve icap ettiğinde güncellenmelidir. Ayrıca, bu egzersizlerin tertipli ve sabırlı bir şekilde yapılması önemlidir, çünkü iyileşme periyodu genellikle zaman alabilir.

Sağ Taraf Felç İyileşme Süresi

Sağ taraf felci, vücudun sağ yanındaki kasların ve hareketlerin felç olması durumudur. Felcin şiddeti, nedeni ve ferdin genel esenlik durumu şeklinde birçok faktöre bağlı olarak iyileşme süresi değişmiş olur. İyileşme dönemi, bireysel olarak değerlendirilmelidir ve her hasta için farklılık gösterebilir. Ancak, genel hatlarıyla sağ taraf felci iyileşme süreci ile alakalı bazı genel bilgiler verilebilir:

 • Akut Aşama: felç ilk başladığında, genellikle hastanın durumu bariz bir şekilde kötüleşir. Bu zamanda, beyindeki hasarın etkisi en belirgindir ve belirtiler daha yoğundur.
 • Erken Dönem (İlk Birkaç Hafta): ilk birkaç hafta içinde, felç semptomları çoğu zaman bariz bir iyileşme gösterir. Bu zamanda, beyin hasarının tesiri azalmaya adım atar ve sinirlerin yine bağlanması ve iyileşmesi başlar.
 • Orta Dönem (Birkaç Hafta ile Birkaç Ay): iyileşme periyodu sürer ve hastanın niteliğinde bariz bir iyileşme devam edebilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon programları bu zamanda etkili olabilir.
 • Uzun Vadeli İyileşme (Birkaç Aydan Sonra): iyileşme süreci birkaç aydan birkaç yıla kadar devam edebilir. Bu dönemde, hastaların çoğu önemli bir iyileşme yaşar ancak tam iyileşme bazı durumlarda olası olmayabilir.

Tam iyileşme ne kadar süreceği tam olarak tahmin edilemez ve bazı durumlarda tam iyileşme gerçekleşmeyebilir. Tedavinin müessir olması, hastanın genel sağlık durumu, fizik tedavi merkezlerine uyum ve yardımcı sistemine erişim gibi faktörler iyileşme sürecini etkileyebilir.

Sağ taraf felci gibi ciddi bir durumda, hastanın tedavi dönemini ve iyileşme potansiyelini en iyi değerlendirecek şahıs, bir tıbbi uzmandır. Bu yüzden, felç semptomları yaşayan her insanın hemen bir sağlık uzmanına başvurması önemlidir. Sağ taraf felç hareketleri için genellikler köprü kurma, balans, adım atma vb. egzersizler tavsiye edilir. Fakat bunun için en iyi tedavi yöntemi bilimsel nitelikli terapi özel tahsil ve rehabilitasyon merkezinde uygulanan tedavi ve hareket yöntemlerine bakmak gerek. Kurumumuza gelmek isteyenler için Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece ilçelerinde evde fizik tedavi hizmeti vermekteyiz.

Felç Geçiren Hastalar Ne Kadar Yaşar

Felç geçiren hastaların ömür beklentisi, birçok faktöre bağlıdır ve genel bir cevap vermek zor olsa gerek. Felç, bir bireyin ömür süresini direkt etkileyebilecek ciddi bir durumdur, ancak ömür beklentisi bir dizi faktöre bağlı olarak değişmiş olur. Bu faktörler içinde felcin türü, şiddeti, tedavi alınması, komplikasyonlar, hastanın genel sıhhat durumu ve yaşam tarzı alışkanlıkları benzer biçimde faktörler yer alır.

Birincil olarak, felcin türü önemlidir. İskemik felç (beyin damarlarının tıkanması) çoğu zaman hemorajik felce (beyin kanaması) kıyasla daha iyi bir prognoza haizdir. İskemik nüzullerin tedavisi ve sonrası rehabilitasyonu ile hastaların yaşam süresi ve kalitesi iyileştirilebilir.

Felç geçiren hastaların ömür süresini etkileyen bir öteki önemli unsur, tedavi katılımıdır. Erken teşhis, tedavi ve rehabilitasyon, felç sonrası komplikasyonların ve kalıcı sakatlıkların önlenmesine yardımcı olabilir. Ek olarak, fizik tedavi, konferans terapisi ve öteki rehabilitasyon programları, hastaların ömür kalitesini artırabilir ve yaşam süresini uzatabilir.

Felç sonrası komplikasyonlar, hastanın yaşam süresini etkileyebilir. Örneğin, felç sonrası enfeksiyonlar, yutma güçlüğü, derin ven trombozu (dvt) ve tekrarlayan inmeler gibi komplikasyonlar, hastanın sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir ve ömür süresini kısaltabilir.

Hastanın genel esenlik durumu da ömür süresini etkileyen önemli bir faktördür. Felç, genellikle hipertansiyon, diyabet, obezite ve kalp hastalığı şeklinde öteki esenlik problemleriyle beraber görülür. Bu tür esenlik sorunları, felç sonrası komplikasyon riskini artırabilir ve yaşam beklentisini azaltabilir.

Son olarak, ömür tarzı alışkanlıkları da önemlidir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseme, tertipli egzersiz yapma, dengeli beslenme, sigara içmeme ve alkol tüketimini sınırlama benzer biçimde faktörler, felç riskini azaltabilir ve yaşam süresini uzatabilir.

Bu faktörlerin tamamı bir araya vardığında, felç geçiren bir hastanın yaşam süresi belirlenir. Sadece, her hasta benzersizdir ve ömür süresi tahmin edilemez. Bundan dolayı, felç riskini azaltmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek önemlidir.

Tragus Felç Eder mi?

Tragus, kulak kepçesinin önünde yer edinen minik, kıkırdaklı bir çıkıntıdır. Tragus, felç gibi bir durumdan etkilenmez çünkü kasları yoktur. Dolayasıyla, tragusun felç olması olası değildir.

Sadece, çeşitli nedenlerle kulak bölgesinde meydana gelen felç durumları, yüz siniri (fasiyal sinir) veya öteki sinirlerin etkilendiği durumlarda, kulak bölgesinde his yitirilmesine ya da kas kontrolünün kaybına neden olabilir. Bu durumda, tragusun duyusal ve motor fonksiyonları etkilenebilir. Örneğin, yüz felci (fasiyal paralizi) şeklinde durumlarda, yüz kaslarının felç olmasıyla beraber tragus bölgesinde his kaybı veya kas testinde deformasyona uğramış görülebilir.

Sadece, tragusun kendisi felç olmaz, ancak çevresindeki sinirlerin veya kasların etkilenmesi niteliğinde tragus bölgesindeki his ve hareket kabiliyeti etkilenebilir. Bu nedenle, tragus felci şeklinde bir durum söz mevzusu değildir, sadece tragus bölgesinde his kaybı ya da kas testi kaybı yaşanabilir.

Geçici Felç Ne Kadar Sürer?

Geçici felç, felç semptomlarının muayyen bir süre için ortaya çıkması ve daha sonra tamamen ya da kısmen geri dönmesi durumunu anlatım eder. Geçici felç süresi, nedenine ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. Bu vaziyet genellikle birkaç dakika ile birkaç saat arasında süre gelir, ancak bazen günler ya da haftalar süresince devam edebilir.

Geçici felç semptomları çoğu zaman aniden ortaya çıkar ve birkaç saat arasında geri döner. Bununla birlikte, nedeni ve şiddeti mutlaka, geçici felç durumları ciddiye alınmalı ve bir sağlık uzmanı tarafınca değerlendirilmelidir. Geçici felç semptomları, geçici iskemik ataklar (tia’lar) gibi ciddi sağlık sorunlarının bir işareti olabilir ve bundan dolayı tıbbi yardım gerektirebilir.

Geçici felç semptomları yaşayan bir kişi, derhal bir doktora başvurmalı ve durumu değerlendirmelidir. Erken teşhis ve tedavi, geçici felç semptomlarının sebebinin belirlenmesine ve müsait tedavinin uygulanmasına yardımcı olabilir. Bu, ilerleyen zamanda daha ciddi bir felç riskini azaltabilir ve hastanın ömür standardını koruyabilir.

Spinal Anestezi Felç Yapar mı?

Spinal anestezi, alt bel ya da bel altı bölgesine yapılan bir enjeksiyonla omuriliğin çevresindeki boşluğa anestezik bir ilacın enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen bir tür bölgesel anestezi yöntemidir. Bu yöntem, vücudun belirli bir bölgesinin uyuşturulmasını ve ağrının engellenmesini sağlar, sadece çoğu zaman geçici bir felce niçin olur.

Spinal anestezi, omuriliğin etrafındaki sinirlerin geçici olarak etkilenmesine niçin olabilir, bu da alt vücut ya da bacaklarda geçici bir felç hissi oluşturabilir. Bu, genellikle ameliyat esnasında istenilen bir durumdur, çünkü cerrah, hastanın ağrı hissetmemesini ve ameliyatın daha rahat yapılmasını sağlar.

Sadece, spinal anestezinin yan etkileri içinde istenmeyen bir felç durumu olabilir. Bu felç çoğu zaman geçicidir ve anestezi tesiri azaldığında ya da ortadan kalktığında geri rotatif. Sadece, çok ender durumlarda, kalıcı sinir hasarı ya da felç meydana gelebilir. Bu yüzden, spinal anestezi prosedürü yapılırken, deneyimli bir anestezi uzmanı tarafından dikkatlice yönetilmelidir ve hasta sürekli olarak izlenmelidir.

Yüz Felcine Hangi Bölüm Bakar?

Yüz felci (fasiyal paralizi), yüz kaslarını etkileyen bir durumdur ve genellikle nöroloji uzmanları ya da kulak burun boğaz (KBB) uzmanları tarafından yönetilir. Bunun nedeni, yüz felcinin altında yatan bir oldukça farklı nedene haiz olabilecek olmasıdır.

 • Nöroloji Uzmanları: yüz felci, çoğu zaman yüz siniri (fasiyal sinir) üzerindeki bir sorundan kaynaklanır. Bundan dolayı, nöroloji uzmanları, yüz felci vakalarını değerlendirebilir ve tedavi edebilirler. Nöroloji uzmanları, hastanın nörolojik durumunu değerlendirmek ve gerekli görüldüğünde görüntüleme testleri benzer biçimde ek testler istemek için önemli bir role haizdir.
 • Kulak Burun Boğazca (KBB) Uzmanları: yüz felci zaman zaman kulak burun boğazca (KBB) uzmanları tarafından da yönetilir çünkü yüz felcinin nedeni bazen temporal kemikteki (kulak kemiği) sinir hasarı olabilir. KBB uzmanları, bu tür durumları değerlendirebilir ve tedavi edebilirler.

Her iki ihtisas alanı da yüz felci olaylarının değerlendirilmesi ve yönetilmesinde uzmanlaşmıştır. Tedavi, felcin nedenine ve ciddiyetine bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve ilaç tedavisi, fizik tedavi, botoks enjeksiyonları ya da öteki cerrahi müdahaleler gibi çeşitli seçenekleri içerebilir. Bu yüzden, yüz felci olaylarıyla karşılaşan hastalar, nöroloji ya da KBB uzmanlarına başvurmalı ve durumları hakkında ustalaşmış tavsiye almalıdırlar.

Felç Anında Ne Yapılır?

Felç, vücudun belirli bir bölgesindeki kasların veya kas gruplarının işlevini kaybetmesine neden olan ani bir durumdur. Felç çoğu zaman bir beyin kanaması (inme) veya beyindeki kan damarlarının tıkanması sonucu doğar ve bu vaziyet acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Felç anında yapılabilecek bazı işlemler şunlar olabilir:

 • Derhal acele servisi arayın: felç emareleri fark edildiğinde derhal acele servise ya da acele tıbbi yardım hattına (112) başvurmak önemlidir. Acele servis ekibi, hastanın durumunu değerlendirebilir ve gerekli tedaviyi başlatmak için gerekenleri yapabilir.
 • Hasta konforunu sağlayın: felç geçiren bir kişiye hızla müdahale etmek önemlidir. Hasta konforunu sağlamak için huzurlu bir pozisyon verin ve gerekirse sakinleştirici bir ortam sağlayın.
 • Hastanın başını destekleyin: hastanın başını ve boyununuz desteklemek için yumuşak bir yastık ya da yuvarlak bir yastık kullanın. Bu, boyun yaralanmalarını önlemeye yardımcı olabilir.
 • Hastanın solunumunu kontrol edin: felç geçiren kişinin solunumu düzensizleşebilir veya zorlaşabilir. Bu nedenle, solunumu kontrol edin ve gerektiğinde yardımcı olmak için gerekli önlemleri alın.
 • Bekleyin ve destek olun: acil tıbbi yardımın gelmesini beklerken hasta ile iletişim kurun ve ona yardımcı olun. Sakin ve güven verici bir şekilde mevzusun ve hastanın endişelerini dinleyin.

Felç anında yapılması gereken en önemli şey, acele tıbbi yardımı çağırmaktır. Felç olaylarında vakit çok önemlidir çünkü erken müdahale, olası tedavilerin etkinliğini artırabilir ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirebilir. Bundan dolayı, felç emareleri ayrım edildiğinde zaman kaybetmeden acele yardım hattı aranmalıdır.

Boyun Fıtığı Ameliyatı Felç Riski

Boyun fıtığı (servikal disk herniasyonu) genellikle sinir köklerini ya da omurilik dokusunu sıkıştıran bir durumdur. Bu durum belirli semptomlara, dahil olmak üzere boyun ağrısı, omuz ağrısı, kollarda uyuşma veya zayıflık benzer biçimde semptomlara neden olabilir. Tedavi seçenekleri içinde konservatif tedavi şekilleri (devalar, fizik tedavi, epidural steroid enjeksiyonları) ve cerrahi tedavi seçenekleri bulunmaktadır.

Boyun fıtığı ameliyatı, ciddi semptomları olan ve konservatif tedavilere yanıt vermeyen kişiler için düşünülebilir. Sadece, her cerrahi prosedürde olduğu şeklinde, boyun fıtığı ameliyatının da bazı riskleri vardır. Bunlar arasında enfeksiyon, kanama, sinir hasarı ve nadir durumlarda felç riski yer alabilir.

Boyun fıtığı ameliyatı sırasında omurilik veya sinir köklerine zarar verme riski vardır. Bu durum, nadir görülen bir komplikasyondur, sadece ameliyatın doğası gereği meydana gelebilir. Sinir hasarı, felç şeklinde ciddi sonuçlara niçin olabilir. Bununla beraber, cerrahi prosedürlerde bu tür komplikasyonların riski, cerrahın deneyimi, kullanılan teknikler ve hastanın genel sağlık durumu şeklinde birçok faktöre bağlıdır.

Cerrahi öncesinde cerrah tarafınca dikkatlice değerlendirilmeli ve ameliyatın riskleri ve faydaları hastaya anlatılmalıdır. Hastanın cerrahi müdahale için müsait olup olmadığı, hastanın semptomları, esenlik geçmişi ve öteki faktörlere bağlı olarak değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak, boyun fıtığı ameliyatı felç riskini içeren ciddi bir prosedürdür, ancak bu risk nadirdir ve genellikle cerrahi müdahalenin potansiyel yararları ile dengelenir. Herhangi bir cerrahi işlemde olduğu gibi, cerrahın deneyimi, hastanın özellikleri ve cerrahiye olan cevap önemlidir. Hastalar, cerrahi seçenekleri ile alakalı bilgilendirilmiş kararlar almak için doktorlarıyla yakın iş birliği arasında olmalıdır.

Felç ve Cinsellik

Felç, eşeysel fonksiyonları etkileyebilecek ciddi bir durumdur. Felç sonrası cinsi esenlik ve aktivite, hastanın yaşadığı felcin türü, şiddeti, fizyolojik ve romantik durumu gibi bir takım faktöre bağlı olarak değişir. Ancak, felçli bireylerin cinsel sağlıklarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmek için bir dizi yardımcı ve yöntem mevcuttur. İşte felç ve cinsellikle alakalı bazı önemli mevzular:

 • Eşeysel işlev bozuklukları: felç, cinsi işlev bozukluklarına niçin olabilir. Bu, cinsel istekte azalma, orgazm problemleri, sertleşme bozuklukları veya vajinal kuruluk gibi problemleri içerebilir.
 • Romantik etkiler: felç, hastanın duygusal durumunu da etkileyebilir. Cinsi işlev bozukluklarına ayrıca, depresyon, kaygı, stres ve benzeri duygusal zorluklar cinsel aktiviteyi negatif etkileyebilir.
 • Fizyolojik engeller: felç, vücudun bazı bölgelerinde his kaybı veya hareket kısıtlamalarına niçin olabilir, bu da cinsel aktiviteyi zorlaştırabilir.
 • Tedavi seçenekleri: felç sonrası cinsel işlev bozuklukları için bir takım tedavi seçeneği mevcuttur. Bu, ilaç tedavisi, psikoterapi, cinsi terapi, cinsel öğrenim ve cinsi yardım araçları gibi seçenekleri içerebilir.
 • Yazışma ve destek: felç bireyler ve partnerleri içinde aleni yazışma ve yardımcı çok önemlidir. Birbirleriyle duygusal olarak bağlantı oluşturmak ve eşeysel sıhhat problemlerini mevzusak, çözüm bulmak için önemlidir.
 • Rehabilitasyon ve fiziksel terapi: fizyolojik terapi ve rehabilitasyon programları, felç sonrası eşeysel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu programlar, vücut fonksiyonlarını geri kazanmak ve cinsi aktiviteye hazırlamak için kas gücünü artırabilir.
 • Uzman yardımı: felç sonrası eşeysel sıhhat sorunlarıyla başa çıkmak için bir sıhhat uzmanından destek almak önemlidir. Bu, bir nörolog, fizik tedavi uzmanı, eşeysel terapist veya psikolog olabilir.

Felç, eşeysel sağlığı etkileyen birçok faktöre neden olabilir, sadece uygun yardımcı ve tedavi ile bu sorunlar yönetilebilir. Önemli olan, hastanın ihtiyaçlarını ve romantik durumunu dikkate alarak bireyselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturmaktır.

Beyin Anevrizma Ameliyatı Sonrası Felç

Beyin anevrizması, beyin damarlarının anormal bir halde genişlemesi ve zayıflaması sonucu oluşan bir durumdur. Anevrizma, patlarsa ciddi bir beyin kanamasına niçin olabilir ve bu da felç benzer biçimde kalıcı nörolojik hasarlara yol açabilir. Sadece, beyin anevrizması ameliyatı sonrası felç riski, bir dizi faktöre bağlıdır ve her hasta için değişiklik gösterebilir.

Beyin anevrizması ameliyatı sonrası felç riskini etkileyen bazı faktörler şunlardır:

 • Anevrizmanın Konumu ve Boyutu: anevrizmanın etkisi ve konumu, ameliyatın ne kadar invaziv olacağını ve komplikasyon riskini etkileyebilir. Özellikle büyük ya da karmaşa anevrizmaların cerrahi olarak tedavisi daha zor olabilir ve dolayısıyla felç riski daha yüksek olabilir.
 • Ameliyat Tekniği: kullanılan cerrahi teknik, felç riskini etkileyebilir. Geleneksel açık cerrahi ya da endovasküler yöntemler (embolizasyon veya stent yerleştirme benzer biçimde) benzer biçimde farklı teknikler, farklı komplikasyon riskleri taşır.
 • Cerrahi Komplikasyonlar: her cerrahi işlemde olduğu benzer biçimde, beyin anevrizması ameliyatı da bazı riskleri beraberinde getirir. Bunlar içinde enfeksiyon, kanama, damar yaralanması ve anestezi ile ilişkili komplikasyonlar bulunur. Bu tür komplikasyonlar felç riskini artırabilir.
 • Hasta Faktörleri: hasta yaşlarının, genel sağlık durumunun, beyin anevrizması dışında mevcut öteki sıhhat sorunlarının ve ameliyat öncesi nörolojik durumunun felç riskini etkilediği bilinmektedir.

Beyin anevrizması ameliyatı sonrası felç riskini azaltmak için cerrahi ekibin deneyimi, hastanın dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve ameliyat öncesi hazırlık çok önemlidir. İyileşme sürecinde de dikkatli takip ve rehabilitasyon önemlidir. Cerrahi sonrası dönemde ortaya çıkan herhangi bir semptom ya da komplikasyon derhal tıbbi müdahale gerektirebilir. Bu nedenle, beyin anevrizması ameliyatı geçiren hastaların, cerrahları tarafından belirlenen tıbbi önerilere ve talimatlara tam olarak uymaları önemlidir.

Kısmi Felç Nedir?

Kısmi felç, vücudun sadece belirli bir bölümünün, genellikle bir tarafın, işlev kaybı veya kısmi felç olması durumudur. Bu, vücudun sadece bir tarafının (sağ veya sol) ya da muayyen bir ekstremitenin hareketlerinin etkilenmesiyle karakterizedir.

Felç Belirtileri Nelerdir?

Aniden güçsüzlük veya felç, konferans ya da algılama güçlüğü, yüz veya vücutta asimetri, kabul edeni görme veya görme kaybı, baş dönmesi veya balans kaybı ve şiddetli baş ağrısı.

Felç Geçirmek Nedir Nasıl Tedavi Edilir?

Felç, ciddi bir durumdur ve tedavi edilmesi önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, felç sonuçlarını hafifletmeye ve hastanın ömür kalitesini artırmaya yardımcı olabilir. Felçten korunmak için sağlıklı bir ömür tarzı benimsemek, tertipli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve tansiyon şeklinde felç risk faktörlerini kontrol altında tutmak önemlidir.

Kısmi Felç Neden Olur?

Kısmi felç, beyin veya omurilikteki belirli bir bölgedeki hasar cevabında vücudun belirli bir kısmının işlev kaybıdır. İskemik veya hemorajik inme, omurilik yaralanmaları, sinir sıkışması ve beyin tümörleri gibi durumlar kısmi felce niçin olabilir.

Kısmi Felç Geçer mi?

Kısmi felç ara sıra iyileşebilir, sadece iyileşme dönemi bireyin durumuna, tedaviye cevabına ve tedaviye ne zaman başlandığına bağlıdır. Tedavi, fizik tedavi, rehabilitasyon ve öteki yöntemlerle desteklenebilir, ancak bazı durumlarda kalıcı olabilir. Her hasta farklı olduğundan, felcin ne kadar süreceği veya ne kadar iyileşeceği kişiden kişiye değişir felç bazen iyileşebilir, ancak iyileşme süreci bireyin durumuna, tedaviye yanıtına ve tedaviye ne zaman başlandığına bağlıdır. Tedavi, fizik tedavi, rehabilitasyon ve diğer yöntemlerle desteklenebilir, ancak bazı durumlarda kalıcı olabilir. Her hasta farklı olduğundan, felcin ne kadar süreceği veya ne kadar iyileşeceği kişiden kişiye değişir.

Kısmi Felç Öldürür mü?

Tedavi edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde ileriki zamanlarda ölümcül olabiliyor. Ama çoğunlukla ölümcül değildir.

Omurilik İltihabı Felç Yapar mı?

Omur ilik iltihabı omur ilikte zedelenme yapacağından dolayı felç yapar.

Yüz Felcine Hangi Doktor Bakar?

Nöroloji doktoruna başvuru yapmak lazım. Geçirdikten sonra ise Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüne gidip Fizik tedavi doktoruna veya fizyoterapiste gitmeniz gerekiyor.

Bel Fıtığı Patlaması Felç Yapar mı?

Bel fıtığı olduktan sonra sinirlere çok fazla bası yaparsa ve bu bası kalkmaz ise o zaman sinir ölmeye başlar ve felç olma ihtimalinin artırır.

Felç Geçer mi?

Etkilediği yer veya etkilenen alan büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenden dolayı şiddetine bağlı olarak sekel bırakabilir veya tamamen iyileşebilir.

Felç Nasıl Geçirilir?

Beyin kanaması, beyne giden pıhtı veya spinal kordda oluşan hasara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Felç Ne İyi Gelir?

Egzersiz, sağlıklı beslenme ve fizik tedavi iyi gelir.

İskemik Felç Nedir?

İskemik felç beyinde pıhtı sonucu damarın tıkanması ve dokuların beslenmesinin engellenmesi sonucu oksijensiz kalan dokuların ölmesidir.

Kısmi Felç Nasıl Olur?

Vücudun belli bir yerinde oluşan felçtir.

Sol Taraf Felç Tehlikeli mi?

Felç ölümcül değildir. Ama hayatı etkilediği için tehlikelidir.

Bel Fıtığı Felç Yapar mı?

Bel fıtığı felç yapması için sinire bası yapması gerekiyor. Eğer bası devam ederse ve tedavi edilmezse o zaman felç yapabilir.

Beyin Felç Geçiren Hastalar Ne Kadar Yaşar?

Ömür veya yaşam belirtmek çok zor olur. Yaşam tarzına ve tedaviye göre değişkenlik gösterebilir.

Felç Düzelir mi?

Düzenli fizik tedavi ve hayat değişikliğine göre iyileşme olabilir.

Kısmi Felç Ne Demek?

Belirli bölgelerin kullanılmasının zorlanması veya hiç kullanılamaması.

Kısmi Felç Yüzde Kaç Rapor Alır?

Kısmı felçte rapor alınamaz.

Spastik Felç Nedir?

Belli bir bölgenin kullanılamaz olması ve sürekli o bölgenin kasılmasıdır.

Boyun Fıtığı Felç Yapar mı?

Boyun fıtığı tedavi edilmezse felç yapabilir.

Felç İyileşir mi?

Geçirilen seviye göre değişkenlik gösterebilir.

Felç Nasıl Anlaşılır?

Ayakların tutmaması, bağ ağrısı, bilinç kaybı, denge kaybı gibi durumlardan anlaşılabilir.

Kısmi Felç Nasıl Geçer?

Sürekli fizik tedavi ve sağlıklı beslenme ile olabilir.

Sağ Taraf Felç İyileşir mi?

Evet iyileşebilir. Ama ağır geçirilmişse o zaman sekel kalabilir.

Felç Nasıl Tedavi Edilir?

İlaç ve fizik tedavisi ile tedavi edilebilir.

Felç Sonrası Konuşma Terapisi Nasıl Yapılır?

Genellikle özel eğitim merkezlerinde konuşma terapistleri tarafından yapılır.

Geçici Felç Nedir?

Oluşmuş felcin hemen eski haline gelmesidir.

Felç Fizik Tedavi ile Düzelir mi?

Felç in en iyi tedavi yöntemi fizik tedavidir. Bununla iyileşmesi daha hızlı olur.

Stres Felç Yapar mı?

Evet stres felç yapar. Dolaşım bozukluğu ve pıhtı riskini artırır.

Turgut Kızılkan Logo
Turgut Kızılkan Logo