Felç Belirtileri

Felç Belirtileri

Felç belirtileri, ani olarak bir kol veya bacakta güçsüzlük veya felçle kendini gösteren bir durumdur. Ayrıca, konuşma bozuklukları veya yüzde asimetri gibi belirtiler de görülebilir.

Felç Nedir?

Felç; beyin, omurilik veya beyin iletişimini sağlayan damarlarda bir tıkanma veya hasar sonucunda vücudun bir kısmının işlev kaybı yaşaması durumudur. Bu işlev kaybı genellikle bir veya birden fazla uzvun hareket yeteneğinin kaybı, duyusal kayıplar, konuşma zorlukları veya diğer beyin fonksiyonlarının bozulması şeklinde kendini gösterebilir. Felç, acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir durumdur ve tedavi edilmediğinde kalıcı hasarlar bırakabilir.

Felç Belirtileri Nasıl Olur?

Felç belirtileri, felcin tipine ve etkilediği beyin veya omurilik bölgesine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, felç belirtileri şunları içerebilir:

 • Ani Güçsüzlük veya Felç: Bir tarafın veya vücudun bir bölümünün ani olarak güçsüzleşmesi veya felç olması, en belirgin belirtidir. Bu genellikle bir kol veya bacakta olur, ancak bazen vücudun diğer kısımlarını da etkileyebilir.
 • Konuşma Bozuklukları: Felç, konuşma ve dil yeteneklerini etkileyebilir. Kişi, konuşmada zorluk çekebilir, kelime bulmakta güçlük çekebilir veya konuşması anlaşılmaz hale gelebilir.
 • Yüzde Asimetri veya Düzensizlik: Felç, yüz kaslarında düzensizlik veya asimetriye neden olabilir. Bu durumda, bir yüz yarısı diğerine göre düşük olabilir veya ifade değişiklikleri gözlemlenebilir.
 • Ani Denge Kaybı veya Koordinasyon Bozukluğu: Felç, dengeyi ve koordinasyonu etkileyebilir, bu da kişinin yürüme veya ayakta durma yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir.
 • Ani Görme Kaybı veya Bulanık Görme: Bazı felç vakalarında, aniden görme kaybı veya bulanık görme gibi görsel belirtiler ortaya çıkabilir.

Bu belirtiler bir arada veya tek başına görülebilir ve belirtilerin şiddeti ve etkilenen alanlar kişiden kişiye değişebilir. Herhangi bir felç belirtisi fark edilirse, acil tıbbi yardım alınması önemlidir, çünkü felç acil bir durumdur ve erken müdahale kalıcı hasar riskini azaltabilir.

Kısmi Felç Belirtileri

Kısmi felç, vücudun bir bölümünün tam felç olmaması durumunu ifade eder. Bu durum, bir felcin belirli kas gruplarını veya vücut bölgelerini etkilemesi sonucu ortaya çıkar. Kısmi felç, felcin etkilediği sinir veya sinir gruplarına, beyin veya omurilik hasarının yerine ve şiddetine bağlı olarak değişir. İşte kısmi felç hakkında daha detaylı bilgi:

 • Bölgesel Etkilenme: Kısmi felç, genellikle felcin etkilediği belirli kas gruplarını veya vücut bölgelerini içerir. Örneğin, sadece bir kol, bacak veya yüzün bir tarafı kısmen felç olabilir. Bu durum, felcin sinirsel hasarın belirli bir bölgesiyle sınırlı olduğunu gösterir.
 • Kısmi Hareket Kaybı: Kısmi felç, etkilenen bölgedeki kasların kısmen işlev görmesine neden olur. Bu, kişinin belli bir hareketi yaparken zorluk yaşamasına veya hareketin tamamen gerçekleşememesine yol açabilir. Örneğin, kısmi bir kol felci durumunda, kişi kolunu kısmen veya tamamen kullanamayabilir, ancak tamamen hareketsiz değildir.
 • Duyusal Değişiklikler: Kısmi felç, etkilenen bölgede duyu değişikliklerine neden olabilir. Bunlar, uyuşma, karıncalanma veya his kaybı gibi duyusal belirtiler olabilir. Bu duyusal değişiklikler, sinirlerin etkilendiği yer ve ciddiyetine bağlı olarak değişir.
 • Kısmi İşlev Kaybı: Kısmi felç, etkilenen bölgedeki kasların veya organların işlevini kısmen sınırlayabilir. Örneğin, kısmi bir bacak felci durumunda, kişi yürüme yeteneğini kısmen kaybedebilir veya dengede zorluklar yaşayabilir. Benzer şekilde, kısmi bir yüz felci durumunda, kişi konuşma veya yüz ifadeleri gibi işlevleri kısmen kaybedebilir.

Kısmi felç, genellikle bir beyin inmesi, omurilik yaralanması, beyin tümörü veya diğer nörolojik durumlar gibi sinir sistemi hasarına bağlı olarak ortaya çıkar. Tedavi genellikle felcin nedenine ve ciddiyetine bağlıdır ve rehabilitasyon, fizyoterapi ve ilaç tedavisi gibi yöntemleri içerebilir. Kısmi felç, kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir, bu nedenle fizik tedavi ve rehabilitasyon önemlidir.

Kısmi felç belirtileri, bireyden bireye farklılık gösterebilir ve felcin nedenine, şiddetine ve etkilediği alanlara bağlı olarak değişir. Bu belirtileri fark eden biri, bir sağlık uzmanına danışmalı ve uygun tedavi ve rehabilitasyon planını belirlemek için değerlendirilmelidir.

İskemik Felç Belirtileri

İskemik felç, bir arterin tıkanması sonucu beyne yeterli kan akışının sağlanamamasıyla oluşan bir tür felçtir. İskemik felç belirtileri, etkilenen bölgeye ve hasarın şiddetine bağlı olarak değişebilir, ancak genellikle şunları içerir:

 • Ani Güçsüzlük veya Felç: Bir kol, bacak veya yüzde ani olarak güçsüzlük veya felç oluşabilir. Bu genellikle bir tarafı etkiler, ancak nadir durumlarda her iki tarafta da olabilir.
 • Konuşma Bozuklukları: Konuşmada anlaşılmazlık, kelimeleri bulmakta güçlük, düzensiz konuşma veya anlama yeteneğinde bozulmalar görülebilir.
 • Yüzde Asimetri veya Düzensizlik: Bir yüz yarısında düşme, sarkma veya ifade değişiklikleri gibi belirtiler ortaya çıkabilir.
 • Ani Denge Kaybı veya Koordinasyon Bozukluğu: Yürüme güçlüğü, denge kaybı veya koordinasyon zorlukları görülebilir.
 • Ani Baş Ağrısı: Şiddetli ve ani baş ağrısı, özellikle felç ile ilişkili olabilir.
 • Görme Sorunları: Aniden görme kaybı, çift görme veya bulanık görme gibi görme sorunları meydana gelebilir.

Bu belirtilerden herhangi biri veya birkaçı birden ortaya çıkabilir ve hızla ilerleyebilir. İskemik felç, acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir durumdur. Belirtiler fark edildiğinde derhal bir sağlık uzmanına başvurulmalı ve acil yardım çağrılmalıdır. Tedavi ne kadar erken başlarsa, felç sonrası kalıcı hasar riski o kadar az olur.

Geçici Felç Belirtileri

Uzman fizyoterapist Turgut KIZILKAN, yapmış olduğu araştırmalar ve tecrübesi neticesinde aşağıda ki şekilde geçici felci açıklamaktadır.

Geçici felç, tıp literatüründe geçici iskemik atak (TIA) olarak da bilinir ve beyne geçici bir kan akışı kesintisi sonucu ortaya çıkar. Bu durum, kalıcı bir felç riskini işaret edebilir ve ciddi bir uyarıcı olarak kabul edilir. Geçici felç belirtileri, genellikle iskemik felç belirtileriyle benzerlik gösterir, ancak semptomlar kısa süreli ve genellikle 24 saatten az bir sürede ortadan kalkar. Bu belirtiler şunları içerebilir:

 • Ani Güçsüzlük veya Felç: Bir kol, bacak veya yüzde ani olarak güçsüzlük veya felç oluşabilir. Bu genellikle birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilir ve daha sonra normale dönebilir.
 • Konuşma Bozuklukları: Aniden konuşma zorlukları, anlaşılmazlık veya kelimeleri bulmakta güçlük yaşanabilir. Bu belirtiler geçici olabilir ve kısa sürede normale dönebilir.
 • Geçici Görme Sorunları: Aniden görme kaybı, çift görme veya bulanık görme gibi geçici görme sorunları meydana gelebilir.
 • Geçici Denge Kaybı veya Koordinasyon Bozukluğu: Yürüme güçlüğü, denge kaybı veya koordinasyon zorlukları geçici olarak ortaya çıkabilir.
 • Ani Baş Ağrısı: Bazı kişilerde geçici felç ile birlikte baş ağrısı da yaşanabilir.

Geçici felç belirtileri, felcin belirtileri gibi ciddi bir tıbbi durumu işaret eder. Bu nedenle, bu belirtileri fark eden kişilerin derhal bir sağlık uzmanına başvurması ve mümkünse acil tıbbi yardım alması önemlidir. Geçici felç, bir kalıcı felç riskini işaret edebilir ve bu nedenle erken tanı ve tedavi önemlidir.

Yüz Felci Belirtileri

Yüz felci, yüz kaslarını kontrol eden yüz sinirinin (fasiyal sinir) hasar görmesi sonucu ortaya çıkar. Yüz felci belirtileri şunları içerebilir:

 • Yüzün Bir Tarafında Düşüklük veya Sarkma: En belirgin belirti genellikle yüzün bir tarafında ani olarak düşüklük veya sarkma olmasıdır. Bu durum, yüz ifadelerinin simetri sizliğine ve anormal bir görünüme neden olabilir.
 • Göz Kapağının Düşmesi: Yüz felci durumunda, etkilenen tarafın göz kapağı normalden daha aşağıda olabilir. Bu durum, göz kırpma yeteneğinde zorluklar ve gözün korunmasında sorunlara yol açabilir.
 • Göz Kırpma Zorluğu veya Kapanmama: Yüz felci, göz kapağının tam olarak kapanmasını engelleyebilir veya göz kırpma yeteneğini etkileyebilir. Bu durum, gözün kurumasına ve enfeksiyon riskinin artmasına neden olabilir.
 • Ağız Hareketlerinde Kısıtlılık veya Simetri Sizlik: Etkilenen taraftaki ağız hareketleri normalden farklı olabilir. Bu durum, gülerken veya konuşurken simetri sizlik veya ağız açma, kapanma zorluklarına neden olabilir.
 • Konuşma Zorluğu: Yüz felci, konuşmayı etkileyebilir ve konuşma bozukluklarına neden olabilir. Bu durum, kelime telaffuzunda zorlanma veya anlaşılabilirliğin azalması şeklinde kendini gösterebilir.

Yüz felci belirtileri hızla gelişebilir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Bu belirtileri fark eden bir kişinin derhal bir sağlık uzmanına başvurması önemlidir, çünkü erken tedavi ve rehabilitasyon ile yüz felci sonuçları azaltılabilir.

Spastik Felç Belirtileri

Spastik felç, genellikle bir inme sonucu meydana gelen bir tür felçtir ve kaslarda spastisite adı verilen aşırı kas sertliği ve gerilimine neden olur. Spastik felç belirtileri, etkilenen kişinin durumuna ve felcin şiddetine bağlı olarak değişebilir, ancak genellikle şunları içerir:

 • Kas Sertliği ve Spazmlar: Etkilenen kaslarda aşırı kas gerilimi ve sertliği meydana gelir. Bu, kasların istem dışı kasılmasına ve spazmlara neden olabilir.
 • Kas Kısalması: Spastik felç durumunda, kaslarda kısalma ve kontraktürler meydana gelebilir. Bu, normal hareket aralığının sınırlanmasına ve eklem deformitelerine yol açabilir.
 • Hareket Kısıtlılığı: Kas sertliği ve spazmlar, etkilenen kişinin hareketini kısıtlayabilir ve günlük aktiviteleri gerçekleştirmesini zorlaştırabilir.
 • Ağrı: Spastik felç, aşırı kas gerilimi ve spazmlar nedeniyle ağrıya yol açabilir. Bu genellikle etkilenen kaslarda veya eklem bölgelerinde hissedilir.
 • Denge Problemleri: Spastik felç, dengesizlik ve koordinasyon bozukluklarına neden olabilir, bu da yürüme veya ayakta durma yeteneğini etkileyebilir.
 • Yorgunluk: Spastik felç, vücudun aşırı kas gerilimi ve istem dışı kasılmalarla mücadele etmesi nedeniyle yorgunluk hissine yol açabilir.

Spastik felç belirtileri, kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve tedavi genellikle belirtilerin şiddetini azaltmaya ve fonksiyonel yetenekleri iyileştirmeye odaklanır. Fizik tedavi, ilaç tedavisi ve bazı durumlarda cerrahi gibi yöntemler, spastik felç yönetiminde kullanılabilir. Tedavi planı, hastanın bireysel ihtiyaçlarına ve durumuna göre belirlenir. Uzman Fizyoterapist Turgut KIZILKAN Spastik felç alanında uzmanlaşmış olup, İstanbul’un ilçelerinde hizmet vermekte olup özellikle, Bakırköy, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece ilçelerinde yoğunlukla hizmet vermektedir.

Sinirsel Felç Belirtileri

Sinirsel felç, genellikle sinir sistemindeki hasar veya bozukluk nedeniyle meydana gelen bir felç türüdür. Sinirsel felç belirtileri, etkilenen sinirlerin ve sinir sisteminin yerine ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. Bununla birlikte, sinirsel felcin yaygın belirtileri şunları içerebilir:

 • Güçsüzlük veya Felç: Etkilenen sinirlerin veya sinir bölgelerinin işlev kaybı, vücudun bir tarafında veya belirli kas gruplarında güçsüzlük veya felce neden olabilir. Bu genellikle bir kolda, bacakta veya belirli bir vücut bölgesinde olabilir.
 • Duyusal Değişiklikler: Sinirsel felç, duyu sinirlerini etkileyebilir ve dokunma, sıcaklık veya ağrı gibi duyusal bilgilerin iletilmesini bozabilir. Bu durum, uyuşma, karıncalanma veya hissizlik gibi belirtilere yol açabilir.
 • Kas Tonusunda Değişiklikler: Sinirsel felç, kasların normal tonusunu etkileyebilir. Bu durum, kaslarda aşırı gerilim veya gevşeklik olabilir.
 • Hareket Kısıtlılığı: Felç, etkilenen bölgedeki kasların kontrolünü kaybetmesine neden olduğu için hareket kısıtlılığına yol açabilir. Bu, günlük aktivitelerin gerçekleştirilmesini zorlaştırabilir.
 • Konuşma ve Yutma Güçlükleri: Sinirsel felç, yüz sinirleri veya yutma kaslarını etkileyebilir, bu da konuşma ve yutma güçlüklerine neden olabilir.
 • Koordinasyon Bozukluğu Ve Denge Problemleri: Sinirsel felç, koordinasyonu ve dengeyi etkileyebilir, bu da yürüme ve diğer hareketleri zorlaştırabilir.

Sinirsel felç belirtileri, felcin nedenine, etkilediği sinir veya sinir sistemi bölgelerine ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. Tedavi genellikle belirtileri hafifletmeye, fonksiyonel yetenekleri iyileştirmeye ve kişinin yaşam kalitesini artırmaya odaklanır. Bu nedenle, sinirsel felç belirtileri fark edildiğinde, bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

Bacakta Felç Belirtileri

Bacakta felç, genellikle bir beyin inmesi veya omurilik yaralanması sonucu ortaya çıkar ve bacağı kontrol eden sinirlerin veya kasların işlevsizliğine neden olur. Bacakta felç belirtileri şunları içerebilir:

 • Güçsüzlük veya Felç: Bacakta ani olarak güçsüzlük veya tam felç oluşabilir. Bu durum, bacağı kaldırmak, hareket ettirmek veya kontrol etmek için normal kas fonksiyonlarının kaybıyla karakterizedir.
 • Denge Kaybı ve Koordinasyon Bozukluğu: Bacak felci, dengede zorluklar veya koordinasyon bozukluklarına neden olabilir. Bu durum, yürüme yeteneğini etkileyebilir ve kişinin ayakta durma veya hareket etme güçlüğü yaşamasına yol açabilir.
 • Hissizlik veya Uyuşma: Bacak felci, bacakta uyuşma veya his kaybına neden olabilir. Kişi, bacağını normal şekilde hissedemez veya dokunmaya tepki vermez.
 • Bacak Kaslarında Spazmlar veya Spastisite: Bacak felci, kaslarda aşırı kas sertliği, kasılma veya spazmlara neden olabilir. Bu durum, bacağın kontrolünü kaybetmekle birlikte kasların aşırı aktif olmasına yol açar.
 • Bacakta Refleks Kaybı: Bacak felci durumunda, normalde mevcut olan reflekslerde azalma veya kayıp görülebilir. Örneğin, diz veya ayak bileği refleksleri normalden daha zayıf olabilir.
 • Ağrı veya Rahatsızlık: Bazı bireylerde bacak felci, bacakta ağrı, yanma veya rahatsızlık hissiyle ilişkilendirilebilir.

Bacakta felç belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve felcin nedenine, etkilediği bölgeye ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. Bacakta felç belirtileri fark edildiğinde, bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Tedavi, bireysel duruma göre belirlenecek ve belirtileri hafifletmeye, fonksiyonel yetenekleri iyileştirmeye veya kişinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik olacaktır.

Boyun Fıtığı Felç Belirtileri

Boyun fıtığı, boyun omurlarının arasındaki disklerin bir kısmının dışarıya doğru çıkması veya sıkışması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Boyun fıtığı, sinir köklerinin veya omurilik dokusunun sıkışmasıyla ilişkilendirilebilir ve nadir durumlarda sinirsel hasara veya felce yol açabilir. Boyun fıtığı felç belirtileri şunları içerebilir:

 • Kol ve Elde Güçsüzlük Veya Felç: Boyun fıtığı sinir köklerini sıkıştırabilir veya omurilik dokusuna baskı yapabilir, bu da kola ve ele giden sinirlerin fonksiyonunu etkileyebilir. Sonuç olarak, kolda ve elde güçsüzlük, felç veya his kaybı olabilir.
 • Boyun, Omuz veya Kolda Ağrı: Boyun fıtığı genellikle boyunda, omuzda veya kolda ağrıya neden olur. Bu ağrı genellikle sinir köklerinin sıkışması veya tahrişinden kaynaklanır.
 • Refleks Kaybı veya Azalması: Boyun fıtığı durumunda, sinir köklerinin sıkışması nedeniyle normalde mevcut olan reflekslerde azalma veya kayıp olabilir. Örneğin, dirsek veya el bileği refleksleri normalden daha zayıf olabilir.
 • Hissizlik veya Karıncalanma: Boyun fıtığı, sinir köklerinin sıkışması nedeniyle kolda, elde veya parmaklarda uyuşma, karıncalanma veya his kaybına yol açabilir.
 • Denge Kaybı veya Koordinasyon Bozukluğu: Boyun fıtığı omurilik dokusuna baskı yaparsa, buna bağlı olarak denge kaybı veya koordinasyon bozukluğu gibi belirtiler ortaya çıkabilir.
 • İdrar veya Dışkılama Kontrolünde Bozulma: Nadir durumlarda, boyun fıtığı omurilik dokusuna baskı yaparak idrar veya dışkılama kontrolünde bozulmaya neden olabilir. Bu durum ciddi bir durumdur ve acil tıbbi müdahale gerektirir.

Boyunda fıtık felç belirtileri, genellikle sinir köklerinin veya omurilik dokusunun sıkışması sonucu ortaya çıkar ve kişiden kişiye değişebilir. Bu belirtileri fark eden biri, bir sağlık uzmanına danışmalı ve uygun tedaviyi almalıdır. Tedavi genellikle belirtileri hafifletmeye, sinir basısını azaltmaya ve fonksiyonel yetenekleri iyileştirmeye odaklanır. Ayrıca Uzm. Fzt. Turgut KIZILKAN ‘ın özel olarak uyguladığı Manuel Terapi, Kayropraktik tedavi, Kuru iğne tedavisi, graston masajı ve kupa masajı ile boyun fıtığını iyileştirmekte ve boyun fıtığı sonucunda felç kalma ihtimalini düşürmektedir.

Bel Fıtığında Felç Belirtileri

Bel fıtığı, omurganın alt bölgesindeki disklerin çıkıntı yapması veya sıkışması sonucu sinir köklerine veya omurilik dokusuna baskı yapabilir. Nadir durumlarda, bu durum omurilik üzerinde ciddi baskı oluşturabilir ve felce neden olabilir. Bel fıtığı felç belirtileri şunları içerebilir:

 • Bacaklarda Güçsüzlük veya Felç: Bel fıtığı, omurilikten çıkan sinir köklerine veya omurilik dokusuna baskı yaparsa, bacaklarda güçsüzlük veya tam felç meydana gelebilir. Bu güçsüzlük genellikle etkilenen bölgedeki kasların kontrolünün kaybıyla karakterizedir. Felç durumunda, bacakların hareket yeteneği tamamen kaybolabilir ve kişi hareketsiz veya hareketsiz hale gelebilir. Bu durum, günlük aktivitelerin gerçekleştirilmesini zorlaştırabilir ve kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir.
 • Duyusal Değişiklikler: Bel fıtığı, sinir köklerine veya omurilik dokusuna baskı yaparak bacaklarda uyuşma, karıncalanma veya his kaybına neden olabilir. Bu duyusal değişiklikler, genellikle etkilenen bölgedeki sinirlerin iletimindeki bozukluklardan kaynaklanır. Uyuşma veya karıncalanma genellikle bacakların alt kısmında veya ayaklarda hissedilir.
 • İdrar veya Dışkılama Kontrolünde Bozulma: Bel fıtığı, omurilik dokusuna baskı yaparak idrar veya dışkılama kontrolünde bozulmaya neden olabilir. Bu durum, kişinin idrar veya dışkıyı tutma yeteneğini kaybetmesine yol açabilir. Bu durum ciddi bir durumdur ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir.
 • Bacaklarda Refleks Kaybı: Bel fıtığı, sinir köklerine baskı yaparak bacak reflekslerinde azalma veya kayıp oluşturabilir. Normalde mevcut olan diz veya ayak bileği refleksleri, etkilenen tarafta zayıflayabilir veya tamamen kaybolabilir. Bu, sinirsel iletimdeki bozukluktan kaynaklanır.
 • Ağrı veya Rahatsızlık: Bel fıtığı genellikle bel bölgesinde ağrıya neden olur, ancak sinir köklerine baskı yaparsa, bacaklarda da ağrı veya rahatsızlık hissedilebilir. Bu ağrı genellikle bacakların arkasında veya alt kısmında yayılan, kesici veya yanıcı bir karaktere sahip olabilir.

Bu belirtiler, bel fıtığı felcinin ciddiyetine, etkilediği sinir köklerinin konumuna ve omurilik dokusuna olan basıncın şiddetine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bel fıtığı belirtilerinin fark edilmesi durumunda, derhal bir sağlık uzmanına başvurulmalıdır. Tedavi, belirtileri hafifletmeye, sinir basısını azaltmaya ve fonksiyonel yetenekleri iyileştirmeye odaklanır.

Turgut Kızılkan Logo
Turgut Kızılkan Logo